This page in English

Nicklas Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301101

Rum: N4018

Nicklas Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Nicklas Pettersson

Nicklas Pettersson är lektor i statistik vid Handelshögskolan i Örebro, där han också är enhetschef. Han tog sin doktorsgrad vid Stockholms Universitet, och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen och undervisning berör bland annat urvalsundersökningar, i synnerhet hanteringen av saknade data, samt metodfrågor främst inom ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga tillämpningar.

Undervisning

Grundläggande statistik

Statistisk inlärning

Uppsatshandledning

Forskning

Hantering av saknade data