This page in English

Nicklas Pettersson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bmlja2xhcy5wZXR0ZXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 302201

Rum: N4019

Nicklas Pettersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nicklas Pettersson

Nicklas Pettersson är lektor i statistik vid Handelshögskolan i Örebro. Han tog sin doktorsgrad vid Stockholms Universitet, och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen och undervisning berör bland annat urvalsundersökningar, i synnerhet hanteringen av saknade data, samt metodfrågor främst inom ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga tillämpningar.

Undervisning

Statistisk inlärning

Beräkningsintensiva metoder

Datavisualisering

Data mining and business analytics

Uppsatshandledning

Forskning

Hantering av saknade data

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter