This page in English

Nicklas Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301101

Rum: N4018

Nicklas Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Nicklas Pettersson

Nicklas Pettersson är lektor i statistik vid Handelshögskolan i Örebro, där han också är enhetschef och programansvarig för det internationella masterprogrammet i statistik (Master in applied statistics). Han tog sin doktorsgrad vid Stockholms Universitet, och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen och undervisning berör bland annat urvalsundersökningar, i synnerhet hanteringen av saknade data, samt metodfrågor främst inom ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga tillämpningar.

Undervisning

Grundläggande statistik

Statistisk inlärning

Urvalsteori

Uppsatshandledning

Forskning

Hantering av saknade data

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andrén, D. , Clark, A. , D’Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2019). Nya sätt att mäta välbefinnande? En analys av subjektiva och objektiva mått. Ekonomisk Debatt, 1, 44-51.
Pettersson, N. (2013). Bias Reduction Of Finite Population Imputation By Kernel Methods. Statistics in Transition, 14 (1), 139-160.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2009). Urinary incontinence in women is not exclusively a medical problem: a population-based study on urinary incontinence and general living conditions. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 43 (3), 226-232.
Andersson, G. , Johansson, J. , Sahlberg-Blom, E. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2005). Urinary incontinence - why refraining from treatment?: a population based study. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 39 (4), 301-307.
Pettersson, N. (). Informed kernel imputation. .

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, N. (2013). Multiple Kernel Imputation: A Locally Balanced Real Donor Method. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Department of Statistics, Stockholm University.

Konferensbidrag

Andrén, D. & Pettersson, N. (2019). Emotional Health During Childhood and Adult Life-Satisfaction. I: Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019. John Wiley & Sons.
Pettersson, N. & Andrén, D. (2018). ELEKTRONISKA TEST SOM MOTIVERAR STUDENTER ATT VÄLJA FÖRBEREDELSE FRAMFÖR UPPSKJUTANDE. I: NU2018 - Det akademiska lärarskapet Abstrakt. Konferensbidrag vid Nätverk och Utveckling 2018 (NU2018), Det akademiska lärarskapet, Västerås, Sweden, October 9-11, 2018.
Pettersson, N. (2012). Real donor imputation pools. I: Mārtiņš Liberts, Proceedings of the Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian network on survey statistics, 2012. Konferensbidrag vid Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian network on survey statistics, 2012. (ss. 162-168). Valmiera: University of Latvia.
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation: a method to reduce bias of hot deck imputation. Konferensbidrag vid Third Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Norrfällsviken, Sweden, June 13-17, 2011.
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation for a finite population. Konferensbidrag vid Winter Conference on Incomplete data: Semi-parametric and Bayesian methods in Hemavan, Sweden (6-10/3 2011) AND Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics in Norrfällsviken, Sweden (13-17/6 2011).
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation in Small Areas. Konferensbidrag vid Conference on Small Area Estimation in Trier, Germany (11-13/8 2011).
Pettersson, N. (2010). Some results from simulations with kernel imputation. I: Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology August 23-27, 2010, Vilnius. Konferensbidrag vid Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology Vilnius, Lithuania, August 23-27, 2010. Vilnius, Lithuania: Statistics Lithuania.
Pettersson, N. (2009). Kernel Imputation. Konferensbidrag vid The Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (23-27/8 2009).
Pettersson, N. (2008). Binary logistic regression with stratified survey data. Konferensbidrag vid Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Kuressaare, Estonia (25-29/8 2008).

Rapporter

Andrén, D. , Clark, A. E. , D’Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2018). New ways to measure well-being?: A first joint analysis of subjective and objective measures. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 2018:13).
Andrén, D. , Mudenda, L. D. & Pettersson, N. (2018). Which firms employ older workers?. (Working Papers, School of Business 2018:14).
Andrén, D. , Clark, A. , D'Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2017). Subjective and physiological measures of well-being: an exploratory analysis using birth-cohort data. Örebro: Örebro universitet (Working Papers, School of Business 2017: 8).