This page in English

Nicklas Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301101

Rum: N4018

Nicklas Pettersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nicklas Pettersson

Nicklas Pettersson är lektor i statistik vid Handelshögskolan i Örebro, där han också är enhetschef. Han tog sin doktorsgrad vid Stockholms Universitet, och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen och undervisning berör bland annat urvalsundersökningar, i synnerhet hanteringen av saknade data, samt metodfrågor främst inom ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga tillämpningar.

Undervisning

Grundläggande statistik

Statistisk inlärning

Uppsatshandledning

Forskning

Hantering av saknade data

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andrén, D. , Clark, A. , D’Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2019). Nya sätt att mäta välbefinnande? En analys av subjektiva och objektiva mått. Ekonomisk Debatt, 1, 44-51.
Pettersson, N. (2013). Bias Reduction Of Finite Population Imputation By Kernel Methods. Statistics in Transition, 14 (1), 139-160.
Franzén, K. , Johansson, J. , Andersson, G. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2009). Urinary incontinence in women is not exclusively a medical problem: a population-based study on urinary incontinence and general living conditions. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 43 (3), 226-232.
Andersson, G. , Johansson, J. , Sahlberg-Blom, E. , Pettersson, N. & Nilsson, K. (2005). Urinary incontinence - why refraining from treatment?: a population based study. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 39 (4), 301-307.
Pettersson, N. (). Informed kernel imputation. .

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, N. (2013). Multiple Kernel Imputation: A Locally Balanced Real Donor Method. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Department of Statistics, Stockholm University.

Konferensbidrag

Andrén, D. & Pettersson, N. (2021). The importance of studying continuously when learning basic concepts. Konferensbidrag vid International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) 2021: Quality-of-life and adaptation in a virulent world).
Andrén, D. & Pettersson, N. (2019). Emotional Health During Childhood and Adult Life-Satisfaction. I: Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry ‘The Value of Mental Health Services’ Venice - March 29-31, 2019 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Fourteenth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry - The Value of Mental Health Services, Venice, Italy, March 29-31, 2019. John Wiley & Sons.
Pettersson, N. & Andrén, D. (2018). ELEKTRONISKA TEST SOM MOTIVERAR STUDENTER ATT VÄLJA FÖRBEREDELSE FRAMFÖR UPPSKJUTANDE. I: NU2018 - Det akademiska lärarskapet Abstrakt. Konferensbidrag vid Nätverk och Utveckling 2018 (NU2018), Det akademiska lärarskapet, Västerås, Sweden, October 9-11, 2018.
Pettersson, N. (2012). Real donor imputation pools. I: Mārtiņš Liberts, Proceedings of the Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian network on survey statistics, 2012. Konferensbidrag vid Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian network on survey statistics, 2012. (ss. 162-168). Valmiera: University of Latvia.
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation: a method to reduce bias of hot deck imputation. Konferensbidrag vid Third Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Norrfällsviken, Sweden, June 13-17, 2011.
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation for a finite population. Konferensbidrag vid Winter Conference on Incomplete data: Semi-parametric and Bayesian methods in Hemavan, Sweden (6-10/3 2011) AND Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics in Norrfällsviken, Sweden (13-17/6 2011).
Pettersson, N. (2011). Kernel imputation in Small Areas. Konferensbidrag vid Conference on Small Area Estimation in Trier, Germany (11-13/8 2011).
Pettersson, N. (2010). Some results from simulations with kernel imputation. I: Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology August 23-27, 2010, Vilnius. Konferensbidrag vid Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology Vilnius, Lithuania, August 23-27, 2010. Vilnius, Lithuania: Statistics Lithuania.
Pettersson, N. (2009). Kernel Imputation. Konferensbidrag vid The Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (23-27/8 2009).
Pettersson, N. (2008). Binary logistic regression with stratified survey data. Konferensbidrag vid Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology, Kuressaare, Estonia (25-29/8 2008).

Rapporter

Karlsson, N. & Pettersson, N. (2020). Pigs in Space:Is Miss Piggy Going in for Final Landing? A Statistical Analysis of the Game Pass the Pigs®. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 3/2020).
Andrén, D. & Pettersson, N. (2020). Studying continuously during an university course – with experiences from the impact of the coronavirus COVID-19. Örebro: Örebro University School of Business (Working Papers, School of Business 2020:12).
Andrén, D. , Clark, A. E. , D’Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2018). New ways to measure well-being?: A first joint analysis of subjective and objective measures. Örebro: Örebro University, School of Business (Working Papers, School of Business 2018:13).
Andrén, D. , Mudenda, L. D. & Pettersson, N. (2018). Which firms employ older workers?. (Working Papers, School of Business 2018:14).
Andrén, D. , Clark, A. , D'Ambrosio, C. , Karlsson, S. & Pettersson, N. (2017). Subjective and physiological measures of well-being: an exploratory analysis using birth-cohort data. Örebro: Örebro universitet (Working Papers, School of Business 2017: 8).