This page in English

Forskningsprojekt

Arbete efter pensionsåldern. Ett nationalekonomiskt perspektiv.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojektet fokuserar på arbetskraftsutbudet och välbefinnande hos äldre arbetstagare med syfte att bygga upp en teoretisk ram av framgångsrikt åldrande vars hypoteser kommer att testas empiriskt.

Med hjälp av modeller från nationalekonomi och statistik och relevanta metoder från andra discipliner kommer forskningen att ta upp följande frågor:

- Hur och på vilka grunder matchas äldre arbetstagare till arbetsgivare?

- Hur stor och flexibel är arbetsgivares efterfrågan på äldre arbetskraft?

- Hur matchande profiler för äldre arbetstagare och arbetsgivare kopplas till enskilda individens välbefinnande och företagets produktivitet? 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet