This page in English

Nina Buer

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303713

Rum: P2162

Nina Buer
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Nina Buer

Nina Buer anställdes år 2002 som adjunkt och är sedan år 2003 anställd som universitetslektor i vårdvetenskap. Hon har en sjukgymnastexamen år 1986 och en doktorsexamen år 2003, båda från KI, Stockholm. Hon är verksam vid arbetsterapeutprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Manuskript