This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av kognitiva hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar - en longitudinell studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2026

Kontaktperson

Helen Lindner

I detta longitudinell projekt kommer vi undersöka utvärdera effekter av kognitiva hjälpmedel i relation till meningsfulla mål för personer med kognitiva funktionsnedsättningar under en 5-årsperiod.

Vi kommer använda Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) för att länka målen till de komponenterna i ICF; kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet. Vi kommer använda ICF för att identify och kategorisera olika omgivningsfaktorer som påverkar användning av hjälpmedlen i dagliga aktiviteter och delaktighet i samhället.

Samarbetspartners