This page in English

Forskningsprojekt

Bibliometrisk analys av forskning inom hjälpmedelsområdet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Nina Buer

Forskningsämne

Syftet är att genomföra en bibliometrisk- och klusteranalys för att erhålla en översikt av forskningen inom hjälpmedelsområdet.

Forskare