This page in English

Forskningsprojekt

Åldersvänliga städer och samhällen - kulturell anpassning, validering och prövning av enkäten AFCCQ

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2024

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

Världshälsoorganisationen (WHO) har arbetat sedan 2007 för att stödja städer och samhällen i att bli mer "åldersvänliga". År 2015 släppte WHO en lista över indikatorer för att utvärdera åldersvänliga städer, såsom social delaktighet och inkludering. Frågeformuläret Age Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ), ursprungligen utvecklat av Dikken och hans team i Nederländerna, består av 23 frågor som täcker alla WHO:s indikatorer. Det hjälper till att spåra förbättringar eller försämringar i åldersvänlighet och erbjuder insikter om politiska eller programrelaterade effekter. Länk till formuläret. 

Sverige har sin egen unika kultur och socioekonomiska situation. Innan AFCCQ kan användas i Sverige krävs därför en rigorös kulturell anpassning och validering för att säkerställa dess tillförlitlighet och validitet. Projektets syfte är att utföra en kulturell anpassning och validering av AFCCQ-Swedish (SE). Efter det kommer formuläret användas i att mäta åldersvänlighet i olika städer i Sverige. 

Finansiärer

  • Örebro universitet