This page in English

Nina Ramezani

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303075

Rum: P2119

Nina Ramezani

Om Nina Ramezani

Nina arbetar som utbildnings- och forskningsadministratör vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV). 

Hon arbetar för närvarande med att ge administrativt stöd till forskning och utbildning på forskarnivå inom Idrottsvetenskap. Dessutom ansvarar hon för att ge utökat administrativt stöd åt forskningsmiljöerna REAL och RISPA, samt forskningsprojektet EURODIET.