This page in English

Annica Kihlgren

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301496

Rum: P2340

Annica Kihlgren

Om Annica Kihlgren

Annica Kihlgren är legitimerad sjuksköterska och disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Older Patients in Transition- from Home Care towards Emergency Care”. Annica arbetar idag som professor i omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för Hälsovetenskaper och är föreståndare för forskningsmiljön Äldres Hälsa och Livsvillkor - från cell till samhälle.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Fokus i pågående forskning ligger på äldres hälsa och livsvillkor utifrån den äldre personens egen subjektiva upplevelse och den vård som ges till äldre, med koppling till personcentrerad vård. Studierna belyser också vårdpersonals samt ledares syn på sin arbetssituation och organisatoriska aspekter inom äldreomsorgen. Stor vikt läggs vid att utveckla instrument, sprida och implementera ny kunskap inom äldreomsorgen där Annica har ett nära samarbete med de olika aktörerna.

Maghälsans betydelse under åldrandet studeras genom tvärvetenskaplig forskning i samarbete med forskarskolan NUPARC, ”The Örebro Nutrition and Physical Activity Research Centre for Optimal Health and Functionality through Life” och forskningsmiljön Nutrition Gut Brain Interaction.

Fokus i nationella projekt innefattar äldre personer i vårdkedjan samt äldre personers vårdbehov och internationellt genomförs studier om betydelsen av sinnesro under åldrandet där samarbete sker med forskare i Norge och Spanien.

Metodologiskt har Annica kunskap inom framförallt kvalitativ forskning och aktionsforskning samt att planera, leda och genomföra större projekt.

Undervisning

Annica undervisar och handleder studenter på grund och avancerad nivå samt handleder doktorander under forskarutbildning.

Övriga uppdrag

Annica anlitats ofta som granskare av nordiska forskningsansökningar, utbildningsprogram samt varit opponent och ledamot i betygsnämnder vid flera nationella och nordiska disputationer.

Advisory Board medlem inom projektet: Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies (QualinClinStud), Universitet i Stavanger, Universitet i Agdir och Universitet i Söröst, Norge.                                                                                                                            

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Kihlgren, A. , Norell Pejner, M. & James, I. (2021). Core values and local guarantees of dignity in the care of older persons: Application, obstacles and further actions. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (2), 616-625.
Frøiland, C. T. , Husebø, A. M. L. , Akerjordet, K. , Kihlgren, A. & Laugaland, K. (2021). Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes: A qualitative mixed-methods study. Journal of Clinical Nursing.
Göransson, C. , Eriksson, I. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Langius-Eklöf, A. , Brovall, M. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2018). Testing an app for reporting health concerns: Experiences from older people and home care nurses. International Journal of Older People Nursing, 13 (2).
Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2017). An interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported concerns among older adults living in ordinary housing: development and feasibility. Journal of Clinical Nursing, 26 (11-12), 1575-1583.
Göransson, C. , Wengström, Y. , Ziegert, K. , Langius-Eklöf, A. , Eriksson, I. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2017). Perspectives of health and self-care among older persons: to be implemented in an interactive interactive information and communication technology-platform. Journal of Clinical Nursing, 26 (23-24), 4745-4755.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Schoultz, I. , Brummer, R. J. & Kihlgren, A. (2016). Increasing the qualitative understanding of optimal functionality in older adults: a focus group based study. BMC Geriatrics, 16 (1).
Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Repsilber, D. , Björkstén, B. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2016). Probiotic administration among free-living older adults: a double blinded, randomized, placebo-controlled clinical trial. Nutrition Journal, 15.
Rasoal, D. , Kihlgren, A. , James, I. & Svantesson, M. (2016). What healthcare teams find ethically difficult: Captured in 70 moral case deliberations. Nursing Ethics, 23 (8), 825-837.
Östlund-Lagerström, L. , Blomberg, K. , Algilani, S. , Schoultz, M. , Kihlgren, A. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2015). Senior orienteering athletes as a model of healthy aging: a mixed-method approach. BMC Geriatrics, 15.
Liedström, E. , Kihlgren, A. , Skovdahl, K. & Windahl, J. [. (2014). Being a Next of Kin: experiences of Burden and Quality of Life. Open Journal of Nursing, 4 (4), 275-286.
Kihlgren, A. , Wimo, A. & Mamhidir, A. (2014). Older patients referred by community nurses to emergency departments - a descriptive cross-sectional follow-up study in a Swedish context. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (1), 97-103.
Kihlgren, A. , Sunnvison, H. , Ziegert, K. & Mamhidir, A. G. (2014). Referrals to Emergency departments- The processes and Factors That Influence Decision-Making among Community Nurses. Open Journal of Nursing, 4 (5), 366-374.
Liedström, E. , Skovdahl, K. , Isaksson, A. , Windahl, J. [. & Kihlgren, A. (2014). Understanding the next of kin’s experience of their life situation in informal care giving of older persons. Clinical Nursing Studies, 2 (1), 53-63.
Norell [Pejner], M. , Ziegert, K. & Kihlgren, A. (2013). Care priorities: registered Nurses' clinical daily work in municipal elderly care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27 (2), 388-95.
Graaf [Olsson-Graaf], T. , Kihlgren, A. , Ehnfors, M. & Blomberg, K. (2013). Communication patterns in coordinated care planning conferences with older patients. Journal of Nursing Education and Practice, 3 (10), 35-49.
Lindh, M. , Kihlgren, A. & Perseius, K. (2013). Factors influencing compliance to hygiene routines in community care: the viewpoint of medically responsible nurses in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27 (2), 224-230.
Blomberg, K. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Meanings over time of working as a nurse in elderly care. The open nursing journal, 7, 107-113.
Blomberg, K. , Ohlsson, U. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Views on leadership and competence among formal leaders in care of older adults: differences over time. Journal of General Practice, 1 (4).
Norell, M. , Ziegert, K. & Kihlgren, A. (2012). Dealing with daily emotions: supportive activities for the elderly in a municipal care setting. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 7.
Anderzén-Carlsson, A. , Sörlie, V. & Kihlgren, A. (2012). Dealing with fear: from the perspective of adolescent girls with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 16 (3), 286-292.
Mamhidir, A. G. , Wimo, A. & Kihlgren, A. (2012). Fewer referrals to Swedish emergency departments among nursing home patients with dementia, comprehensive cognitive decline and multicomorbidity. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 16 (10), 891-7.
Norell Pejner, M. , Ziegert, K. & Kihlgren, A. (2012). Trying to cope with everyday life: emotional support in municipal elderly care setting. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 7, 1-7.
Haggstrom, E. , Mamhidir, A. & Kihlgren, A. (2010). Caregivers' strong commitment to their relationship with older people. International Journal of Nursing Practice, 16 (2), 99-105.
Anderzén-Carlsson, A. , Kihlgren, A. & Sörlie, V. (2008). Embodied suffering: experiences of fear in adolescent girls with cancer. Journal of Child Health Care, 12 (2), 129-143.
Flackman, B. , Fagerberg, I. , Haggstrom, E. , Kihlgren, A. & Kihlgren, M. (2007). Despite shattered expectations a willingness to care for elders remains with education and clinical supervision. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21 (3), 379-389.
Häggstrom, E. & Kihlgren, A. (2007). Experiences of caregivers, and relatives in public nursing homes. Nursing Ethics, 14 (5), 691-701.
Häggström, E. , Kihlgren, A. , Kihlgren, M. & Sörlie, V. (2007). Relatives' struggle for an improved and more just care for older people in community care. Journal of Clinical Nursing, 16 (9), 1749-57.
Mamhidir, A. , Ljunggren, G. , Kihlgren, M. , Kihlgren, A. & Wimo, A. (2006). Underweight, weight loss and related risk factors among older adults in sheltered housing: a Swedish follow-up study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 10 (4), 255-262.
Kihlgren, A. L. , Nilsson, M. & Sørlie, V. (2005). Caring for older patients at an emergency department: emergency nurses' reasoning.. Journal of Clinical Nursing, 14 (5), 601-8.
Sørlie, V. , Kihlgren, A. & Kihlgren, M. (2005). Meeting ethical challenges in acute nursing care as narrated by registered nurses. Nursing Ethics, 12 (2), 133-42.
Häggström, E. , Skovdahl, K. , Fläckman, B. , Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2005). Work satisfaction and dissatisfaction: caregivers' experiences after a two-year intervention in a newly opened nursing home. Journal of Clinical Nursing, 14 (1), 9-19.
Sørlie, V. , Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2004). Meeting ethical challenges in acute care work as narrated by enrolled nurses.. Nursing Ethics, 11 (2), 179-88.
Kihlgren, A. L. , Nilsson, M. , Skovdahl, K. , Palmblad, B. & Wimo, A. (2004). Older patients awaiting emergency department treatment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18 (2), 169-176.
Forslund, K. , Kihlgren, A. & Kihlgren, M. (2004). Operators' experiences of emergency calls. Journal of Telemedicine and Telecare, 10 (5), 290-7.
Häggström, E. , Skovdahl, K. , Fläckman, B. , Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2004). To feel betrayed and to feel that you are betraying the older residents: caregivers' experiences at a newly opened nursing home. Journal of Clinical Nursing, 13 (6), 687-696.
Skovdahl, K. , Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2003). Dementia and aggressiveness: video recorded morning care from different care units. Journal of Clinical Nursing, 12 (6), 888-898.
Skovdahl, K. , Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2003). Different attitudes when handling aggressive behaviour in dementia: narratives from two caregiver groups.. Aging & Mental Health, 7 (4), 277-286.
Kihlgren, A. L. , Fagerberg, I. , Skovdahl, K. & Kihlgren, M. (2003). Referrals from home care to emergency hospital care: basis for decisions.. Journal of Clinical Nursing, 12 (1), 28-36.

Artiklar, forskningsöversikter

Rasoal, D. , Skovdahl, K. , Gifford, M. & Kihlgren, A. (2017). Clinical Ethics Support for Healthcare Personnel: An Integrative Literature Review. HEC Forum, 29 (4), 313-346.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 69-79.
Skovdahl, K. , Larsson Kihlgren, A. & Kihlgren, M. (2004). Dementia and aggressivenes: stimulated recall interveiws with care-givers after video-recorded interactions. Journal of Clinical Nursing, 13 (4), 515-525.

Böcker

James, I. , Blomberg, K. , Sjöman, L. & Kihlgren, A. (2013). En meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen?: Litteraturöversikt. Kumla: Inger James.

Konferensbidrag

Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). Feasibility and acceptability of an interactive ICT-platform in older adults for participatory care. Konferensbidrag vid ACENDIO 2015 - 10th biennial conference of the association for common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes: eHealth and Nursing –Knowledge for patient care, Bern, Switzerland, 16-18 April, 2015 (ss. 328-330). Association for Common European Nursing Diagnoses (ACIENDO).
Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). The elderly persons´ experiences of reporting health status in an ICT-platform. Konferensbidrag vid International Philosophy Of Nursing Society (IPONS) Conference 2015, Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the Future, Stockholm, August 24-26 August, 2015.
Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2014). Can assessment of health on a ICT-platform improve optimal functionality and lead to participatory care among older adults?. I: eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. Konferensbidrag vid eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine, Barcelona, March 23-27, 2014 (ss. 201-204). Wilmington DE: International Academy, Research and Industry Association (IARIA).
James, I. , Blomberg, K. , Liljekvist, E. & Kihlgren, A. (2013). A Meaningful Day For Older Persons In Municipal Care: Guidelines For The Care. Konferensbidrag vid 11th International Family Nursing Conference, 19-22 June 2013, Minnesota, USA..
Algilani, S. , Blomberg, K. , Kihlgren, A. & Langius-Eklöf, A. (2013). Individualised care with modern technology: Usability and Feasibility of an E-health platform including a Health measure, Self-Care advices and Alarms. Konferensbidrag vid AAL forum (Ambient Assisted Living). Impacting individuals, society and economic growth. 24-26 september 2013, Norrköping..

Manuskript

Rasoal, D. , Skovdahl, K. , Gifford, M. & Kihlgren, A. Clinical ethics support for healthcare personnel : An integrative literature review.
Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Schoultz, I. & Schröder, A. Mental health as a prerequisite for functioning as optimally as possible in old age : a phenomenological approach.
Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Repsilber, D. , Björkstén, B. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. Probiotic administration among free-living older adults : a double blinded, randomised, placebo-controlled clinical trial.