This page in English

Helen Lindner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303734

Rum: P2152

Helen Lindner

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Helen Lindner

Jag är universitetslektor i arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Jag har en kandidatexamen i farmakologi vid University College, London, England, en masterexamen i medicinsk informatik vid London Universitet och en kandidatexamen i arbetsterapi vid Örebro Universitet. I 2013 tog jag en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Jag undervisar aktivitetsbaserad kognitiv rehabilitering och arbetar som klinisk arbetsterapeut med patienter som har lindriga till svåra kognitiva funktionsnedsättningar på Region Örebro Län.

 

Forskning

Mina två huvudsakliga forskningsintressen är (i) att undersöka kognitiva funktioner hos individer med flera funktionsnedsättningar (fig.1), och (ii) lärandeprocessen och hjärnan vid användning av en multifunktionell proteshand (fig.2). Jag använder bl a ögonstyrningsteknik och rörelseanalys för att kvantifiera och förstå uppmärksamhet, visuospatial förmåga, kognitiv belastning och rörelser i olika patientgrupper och aktiviteter. Mitt forskningsmål är att integrera forskningsresultaten i klinisk praxis.

  

Undervisning

Jag är kursansvarig för en kurs som handlar om arbetsterapi för personer med kognitiva, pyskiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag föreläser basala farmakologi för arbetsterapeutsstudenter och hur läkemedel påverkar arbetsterapeutiska insatser. Jag är bihandledare till en doktorand som forskar i behandling för barn med dysmeli utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

 

Klinisk verksamhet

Jag arbetar deltid som arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen, Region Örebro Län. Mina två arbetsuppgifter är att  (1) använda ögonstyrningsteknik i att träna patienter med kognitiva funktionsnedsättningar och/eller kommunikationssvårigheter, (2) använda en sensoriskbaserad behandlingsmiljö (Upplevelsen) vid behandling av patienter med sensoriska svårigheter, t ex. barn och vuxna med autismspekturmtillstånd.

 

Samarbeten 

Jag har två pågående forskningssamarbeten med forskarna vid universitet av Tokyo, Japan och vid universitet av New Brunswick, Kanada. Ett projekt handlar om att utveckla den japanska versionen av Assessment of Capacity for Myoelectric Control. Ett annat projekt handlar om den lärandeprocessen vid användning av en multifunktionell proteshand.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Lindner, H. , Montgomery, S. & Hiyoshi, A. (2020). Risk of depression following traumatic limb amputation: a general population-based cohort study. Scandinavian Journal of Public Health, 48 (3), 289-293.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. , Lindner, H. Y. & Fredriksson, C. (2020). Swedish parents' experiences of their role in treatment for children with congenital limb reduction deficiency: Decision‐making and treatment support. Child Care Health and Development, 46 (6), 723-732.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long-term results of early myoelectric prosthesis fittings: A prospective case-control study. Prosthetics and Orthotics International, 42 (5), 527-533.
Lindner, H. Y. , Hiyoshi, A. & Hermansson, L. (2018). Relation between capacity and performance in paediatric upper limb prosthesis users. Prosthetics and Orthotics International, 42 (1), 14-20.
Jarl, G. M. , Heinemann, A. W. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. M. N. (2015). Cross-cultural validity and differential item functioning of the Orthotics and Prosthetics Users’ Survey with Swedish and American users of lower-limb prosthesis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96 (9), 1615-1626.
Lindner, H. Y. N. , Langius-Eklöf, A. & Hermansson, L. M. N. (2014). Test-retest reliability and rater agreements of assessment of capacity for myoelectric control version 2.0. Journal of rehabilitation research and development, 51 (4), 635-644.
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2013). Influence of standardized activities on validity of Assessment of Capacity for Myoelectric Control. Journal of rehabilitation research and development, 50 (10), 1391-1400.
Lindner, H. Y. N. , Linacre, J. M. & Hermansson, L. M. N. (2009). Assessment of capacity for myoelectric control: evaluation of construct and rating scale. Journal of Rehabilitation Medicine, 41 (6), 467-474.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Lindner, H. , Hill, W. , Norling Hermansson, L. & Lilienthal, A. J. (2020). Cognitive load in learning to use a multi-function hand. I: MEC20 Symposium Proceedings. Konferensbidrag vid MEC20, Fredericton, New Brunswick, Canada, August 10-13, 2020. (Symposium canceled). Fredericton, Canada: University of New Brunswick.
Johansson, M. , Johansson, S. & Lindner, H. Y. (2019). Barn med Downs syndrom och fritidsaktivitet: ur ett föräldraperspektiv. I: Arbetsterapiforum 2019. Konferensbidrag vid Arbetsterapiforum 2019, 2-3 april, 2019.
Widehammar, C. , Hiyoshi, A. , Lidström-Holmqvist, K. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2019). Bionic hands: benefit and use. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Lindner, H. Y. , Hill, W. , Hermansson, L. & Lilienthal, A. J. (2019). Cognitive load and compensatory movement in learning to use a multi-function hand. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th WORLD CONGRESS, Kobe, Japan October 5-8, 2019 (ss. 52-52). ISPO.
Lindner, H. Y. , Buer, N. & Hermansson, L. (2019). Compensatory Movement in Upper Limb Prosthesis Users during Activity Performance. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th WORLD CONGRESS Kobe Convention Center Kobe, Hyogo, Japan 5 – 8 Oct, 2019512). ISPO.
Sjöberg, L. , Hermansson, L. & Lindner, H. Y. (2019). Parent’s role in decision and treatment of children with limb malformation. I: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics Abstracts  Book. Konferensbidrag vid ISPO 17th World Congress, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Lindner, H. Y. , Lilienthal, A. , Karlsson, G. & Lundqvist, L. (2018). Eye gaze technology to gain access to cognitive processes in individuals with profound intellectual and physical disabilities (PIPD). Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro University, Örebro, Sweden December 10, 2018.
Sjöberg, L. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2018). Long term results of early myoelectric prosthesis fittings: a prospective case-control study. Konferensbidrag vid WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, May 21-25, 2018.
Lindner, H. , Montgomery, S. & Hiyoshi, A. (2018). Risk of depression following traumatic limb amputation: a general population-based cohort study. I: Burger, Helena & Mlakar, Maja, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid ISPO International Central European ISPO Conference 2018 Portoroz, Slovenia, 20th September–22nd September, 2018 (ss. 9-9). Ljubjana, Slovenia: ISPO Slovena.
Lindner, H. Y. , Hiyoshi, A. & Hermansson, L. (2017). Relation between capacity and performance in paediatric myoelectric prosthesis users. Konferensbidrag vid MEC17 - A Sense of What's to Come; Fredericton, Canada, August 14-18, 2017.
Norling Hermansson, L. & Lindner, H. (2016). The relationship between prosthetic control, wearing pattern and daily prosthesis use. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 57-58).
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Langius-Eklöf, A. (2014). Test-retest reliability and rater agreements of the Assessment of Capacity for Myoelectric Control version 2.0.. I: MEC'14 Redefining the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Frederiction, New Brunnswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Cananda: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2013). Influence of tasks on the validity for the Assessment of Capacity for Myoelectric Control (Acmc). I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress - Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India. International Society for Prosthetics and Orthotics.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2013). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: ISPO 2013 World Congress Inclusion, Participation & Empowerment. Konferensbidrag vid ISPO 2013 World Congress -Inclusion, Participation & Empowerment, Hyderabad, India, 4-7 February 2013.. International Society for Prosthetics and Orthotics.
Hermansson, L. M. N. , Lindner, H. Y. N. & Sjöberg, L. (2012). Intensive training camp for children with a myoelectric prosthetic hand. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Lindner, H. Y. N. , Eliasson, A. & Hermansson, L. M. N. (2012). The ability to operate a myoelectric prosthetic hand – the use of standardized tasks in the Assessment of Capacity for Myoelectric Control. I: Trent International Prosthetic Symposium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium, Loughborough, UK, 21-23 May, 2012..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2011). Assessment of Capacity for Myoelectric Control: Evaluation of task difficulty, discriminative ability and redefined rating scale. I: MEC '11 Raising the Standard. Konferensbidrag vid MEC '11 - Raising the Standard, Fredericton, New Brunswick Canada, August 14-19, 2011..
Lindner, H. Y. N. , Sjöquist Nätterlund, B. & Hermansson, L. M. N. (2010). A content comparison of validated outcome measures in upper limb prosthetics. I: ISPO the 13th World Congress 2010. Konferensbidrag vid ISPO - the 13th World Congress 2010, Leipzig, Germany, 10-15 May, 2010..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2009). The Assessment of capacity for myoelectric control: development of standardized activities. I: Trent International Prosthetic Symposium 2009. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2009, Loughborough, UK, 18-20 May, 2009..
Lindner, H. Y. N. & Hermansson, L. M. N. (2008). The Assessment of Capacity for Myoelectric Control: construct validity and rating scale structure. Konferensbidrag vid MEC'08 Measuring Success in Upper Limb Prosthetics, Fredericton, New Brunswick, Canada, 13-15 August, 2008..

Manuskript