This page in English

Helen Lindner

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: aGVsZW4ubGluZG5lcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303734

Rum: P2152

Helen Lindner
Forskningsämne

Om Helen Lindner

Helen är universitetslektor i arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Hon har en kandidatexamen i farmakologi vid University College, London, England, en masterexamen i medicinsk informatik vid London Universitet och en kandidatexamen i arbetsterapi vid Örebro Universitet. I 2013 tog hon en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Helen undervisar aktivitetsbaserad kognitiv rehabilitering och arbetar med patienter som har lindriga till svåra kognitiva funktionsnedsättningar på Region Örebro Län.

 

Forskning

Helens två huvudsakliga forskningsintressen är (i) att undersöka kognitiva funktioner hos individer med flera funktionsnedsättningar (fig.1), och (ii) lärandeprocessen och hjärnan vid användning av en multifunktionell proteshand (fig.2). Hon använder bl a ögonstyrningsteknik och rörelseanalys för att kvantifiera och förstå uppmärksamhet, visuospatial förmåga, kognitiv belastning och rörelser i olika patientgrupper och aktiviteter. Helens forskningsmål är att integrera forskningsresultaten i klinisk praxis.

Två bilder i en. Första bilden är en hylla med gröna flaskor och en hand som kastar bollar på dem. Den andra är en robothand som pekar på ett bord.

Klicka på länken nedan för att se hur jag använder ögonspårningsteknik i att undersöka kognitiva processer under inlärning av en multigrepp proteshand i 2021. 

https://www.tobii.com/resource-center/webinars/using-eye-gaze-to-trace-cognitive-processes

Klicka på länken nedan för att se en presentation om användning av ögongspårningsglasögon i att undersöka uppmärksamhet hos en patient med vegetativt tillstånd under musikterapi i 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=oaHck7YH2Nc

Klicka på länken för att se hur jag använder ögonstyrningsdataspel som kognitiv träning för personer med flerfunktionsnedsättning i2022.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2c9TfcArUo

Klicka på länken (från 1 timme och 6 minuter) för att se min presentation i nationell konferensen för arbetsterapeuter i Lettland om "användning av ögonstyrning i klinisk arbete och i forskning i 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=v58kIZ8JC3E&list=PLuZn-9pHkfFSJ2hfvoAFyMdk-zp_kp-DN&index=1 

Illustrerar utvecklingen av ett kognitivt screeningtest med hjälp av ögonspårningsteknik, och visar en jämförelse mellan en frisk kontrollperson och en person med mild intellektuell funktionsnedsättning, med fokus på hur de tittar på en bil i olika delar av bilderna.


Undervisning

Helen är kursansvarig för en kurs som handlar om arbetsterapi för personer med kognitiva, pyskiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon föreläser basal farmakologi för arbetsterapeutsstudenter och hur läkemedel påverkar arbetsterapeutiska insatser. 


Klinisk verksamhet

På Vuxenhabiliteringen i Region Örebro Län träffar hon patienter med flerfunktionsnedsättningar och personer med sensoriska svårigheter.  


Samarbeten 

Helen har tre pågående forskningssamarbeten med forskarna vid universitet av Kobe, Japan , Harvard Medical School i USA och Cambridge universitet i England . Det första projektet handlar om  att mäta kognitiv belastning vid användning av multifunktionell proteshand. Det tredje projektet handlar om  lärandeprocessen vid användning av en multifunktionell proteshand. Den andra projekt handlar om att undersöka visuohaptisk förmaga hos barn med tidig synnedsättning på grund av medfödd hjärnskada. Det tredje projekt handlar om att använda multimodal samtalsanalys i analys av patient-terapeut interaktion under träningstillfällen av teknikanvändning.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript