This page in English

Helen Lindner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303734

Rum: P2152

Helen Lindner
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Helen Lindner

Helen är universitetslektor i arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Hon har en kandidatexamen i farmakologi vid University College, London, England, en masterexamen i medicinsk informatik vid London Universitet och en kandidatexamen i arbetsterapi vid Örebro Universitet. I 2013 tog hon en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet. Helen undervisar aktivitetsbaserad kognitiv rehabilitering och arbetar med patienter som har lindriga till svåra kognitiva funktionsnedsättningar på Region Örebro Län.

 

Forskning

Helens två huvudsakliga forskningsintressen är (i) att undersöka kognitiva funktioner hos individer med flera funktionsnedsättningar (fig.1), och (ii) lärandeprocessen och hjärnan vid användning av en multifunktionell proteshand (fig.2). Hon använder bl a ögonstyrningsteknik och rörelseanalys för att kvantifiera och förstå uppmärksamhet, visuospatial förmåga, kognitiv belastning och rörelser i olika patientgrupper och aktiviteter. Helens forskningsmål är att integrera forskningsresultaten i klinisk praxis.

Klicka på länken nedan för att se hur jag använder ögonspårningsteknik i att undersöka kognitiva processer under inlärning av en multigrepp proteshand. 

https://www.youtube.com/watch?v=l94GWLNIv5E

Klicka på länken för att se hur jag använder ögonstyrningsdataspel som kognitiv träning för personer med flerfunktionsnedsättning

https://www.youtube.com/watch?v=Y2c9TfcArUo

 

Undervisning

Helen är kursansvarig för en kurs som handlar om arbetsterapi för personer med kognitiva, pyskiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon föreläser basal farmakologi för arbetsterapeutsstudenter och hur läkemedel påverkar arbetsterapeutiska insatser. 

 

Klinisk verksamhet

På Vuxenhabiliteringen i Region Örebro Län träffar hon patienter med flerfunktionsnedsättningar och personer med sensoriska svårigheter. Hon använder  (1) ögonstyrningsteknik i att träna patienter med flerfunktionsnedsättningar att utföra olika kognitiva uppgifter, (2) en sensoriskbaserad behandlingsmiljö (Upplevelsen) vid behandling av patienter med sensoriska svårigheter, t ex. barn/vuxna med  autismspekturmtillstånd.

 

Samarbeten 

Helen har tre pågående forskningssamarbeten med forskarna vid universitet av Tokyo, universitet av Kobe, Japan och vid universitet av New Brunswick, Kanada. Det första projekt et handlar om att utveckla den japanska versionen av Assessment of Capacity for Myoelectric Control.  Det andra projektet handlar om att mäta kognitiv belastning vid användning av multifunktionell proteshand. Det tredje projektet handlar om  lärandeprocessen vid användning av en multifunktionell proteshand.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript