This page in English

Patrik Winton

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303096

Rum: F3159

Patrik Winton

Forskningsämne

Om Patrik Winton

Jag är docent och universitetslektor i historia med särskilt intresse för global historia, statsformering, politisk ekonomi och finansiell utveckling i Europa under tidigmodern tid. Min forskning har främst handlat om politik och om hur de skandinaviska staternas band till de växande kreditmarknaderna påverkade samhället under 1700- och början av 1800-talet. Forskningen har finansierats av Handelsbankens forskningsstiftelser, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Jag disputerade vid Uppsala universitet 2006 på en avhandling om politisk organisering under frihetstiden. Sedan dess har jag bland annat varit med och redigerat antologin Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (Ashgate 2011) tillsammans med Michael Bregnsbo, Pasi Ihalainen och Karin Sennefelt, samt givit ut en rad artiklar, som exempelvis "War, Resources and Morality: Sweden 1740-1770" i antologin The War Within: Private Interests and the Fiscal State in Early-Modern Europe (redigerad av Joël Félix och Anne Dubet och utgiven av Palgrave Macmillan 2018),  "Den globaliserande svenska staten: Lån, kursoperationer och internationella handelsnätverk runt 1770" i Scandia (2017) och "The Political Economy of Strategic Default: Sweden and the International Capital Markets, 1810-1830" i European Review of Economic History (2016). I Örebro undervisar jag på de kronologiska historiekurserna samt på uppsatskurserna. Sedan 1 januari 2020 är jag ämnesansvarig för Humaniora.

 

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Winton, P. (2015). Krig, skulder och välfärd i Sverige 1800-1810. Historisk Tidskrift (S), 135 (1), 5-34.
Winton, P. (2013). Politics of Debt, War and Peace: Scandinavia 1800-1830. Scandinavian Journal of History, 38 (4), 458-479.
Winton, P. (2012). Denmark and Sweden in the European Great Power System: 1720-1765. Revue d'histoire Nordique, 14, 39-62.
Winton, P. (2012). The political economy of Swedish absolutism: 1789–1809. European Review of Economic History, 16 (4), 430-448.

Artiklar, recensioner

Winton, P. (2020). Recension av: Mercenary Swedes: French Subsidies to Sweden 1631-1796. Scandia, 86 (1), 121-123.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ericsson, P. & Winton, P. (2019). Les politiques de crédit et de défaut: Les finances publiques et les révolutions suédoises de 1719 et de 1809. I: Gérard Béaur & Laure Quennouëlle-Corre, Les crises de la dette publique XVIIIe-XXIe siècle (ss. 141-161). Paris: Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE). Comité pour l’histoire économique et financière de la France.
Winton, P. & Ericsson, P. (2019). The Rise and Fall of a New Credit System: Transnational Financial Experiments and Domestic Power Struggles in Sweden, 1710-1720. I: Stefano Condorelli & Daniel Menning, Boom, Bust, and Beyond: New Perspectives on the 1720 Stock Market Bubble (ss. 23-44). Oldenbourg: Walter de Gruyter.
Winton, P. (2018). War, Resources and Morality: Sweden 1740–1770. I: Joël Félix; Anne Dubet, The war within: private interests and the fiscal state in early-modern Europe (ss. 229-256). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Winton, P. (2014). Det kapitalrika rummet: Sverige och de tyska kreditmarknaderna 1799-1832. I: Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson, Politiska rum: Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300-1850 (ss. 79-97). Lund: Nordic Academic Press.
Winton, P. (2013). Kvinnliga investerare i den svenska statsskulden 1800-1808. I: Peter Ericsson, Fredrik Thisner, Patrik Winton, Andreas Åkerlund, Allt på ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer. En vänbok till Jan Lindegren (ss. 117-128). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Winton, P. (2012). Sveriges första vågmästare. I: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Tungan på vågen: Vågmästare och balanspartier (ss. 223-241). Göteborg: Makadam Förlag.
Winton, P. (2011). Commercial Interests and Politics in Scandinavia, 1730-1815: Introduction. I: Pasi Ihalainen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt, Patrik Winton, Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (ss. 207-216). Farnham: Ashgate.
Winton, P. (2011). The Politics of Commerce in Sweden: 1730-1770. I: Pasi Ihalainen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt, Patrik Winton, Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (ss. 217-228). Farnham: Ashgate.
Winton, P. (2010). Svenska utlandslån och den internationella kapitalmarknaden. I: Leos Müller, Göran Rydén & Holger Weiss, Global historia från periferin: Norden 1600-1850 (ss. 165-187). Lund: Studentlitteratur.
Winton, P. (2009). Den högsta maktens verkningskraft: statsskuld och politik i Sverige 1800-1815. I: Max Edling & Patrik Winton, Ett nödvändigt ont: Statsskuld och politik i Förenta Staterna och Sverige 1780-1870 (ss. 71-127). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Winton, P. & Edling, M. (2009). Ett nödvändigt ont: statsskulden som historiskt fenomen. I: Max Edling & Patrik Winton, Ett nödvändigt ont: Statsskuld och politik i Förenta Staterna och Sverige 1780-1870 (ss. 9-28). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Winton, P. (2007). Den politiserade predikstolen: debatten om krig mot Ryssland 1740-41. I: Peter Ericsson, Gud, konung och undersåtar: Politisk predikan i Sverige under tidigmodern tid (ss. 195-230). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Winton, P. (2003). Det sakrala nätverket: Biskop Andreas Rhyzelius väg till makten. I: Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson och Patrik Winton, Med börd, svärd och pengar: Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900 (ss. 83-104). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.
Malmström, J. & Winton, P. (2003). Eliter i historien: en inledning. I: Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson och Patrik Winton, Med börd, svärd och pengar: Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900 (ss. 5-16). Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Konferensbidrag

Winton, P. (2019). Mobilizing transnational military supplies during the Swedish campaign against Russia, 1741-1743. Konferensbidrag vid Mobilising resources for war, All Souls College, Oxford, UK, December 10, 2019.
Winton, P. (2019). Politiska regimer, upplåningsregimer och patronage: Sverige ca 1720-1780. Konferensbidrag vid Regimskiften. Reform och förändring under tidigmodern tid, Stockholm, Sweden, November 20, 2019.
Winton, P. (2019). Servants of Liquidation: The Clerical Staff at the First Debt Office in Sweden, 1719-1723. Konferensbidrag vid Bookkeeping, Intermediation and Financial Organizations in Early Modern Europe, Uppsala, Sweden, December 5-6, 2019.
Winton, P. (2019). The growth of political instability and the royal coup in Sweden, c. 1760-1780. Konferensbidrag vid Parliaments, Interests, Convictions: European trajectories in the late 17th - mid 19th centuries, Budapest, Hungary, October 17-18, 2019.