This page in English

Patrik Winton

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: cGF0cmlrLndpbnRvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303096

Rum: F3159

Patrik Winton
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Patrik Winton

Patrik Winton är docent och universitetslektor i historia med särskilt intresse för global historia, statsformering, politisk ekonomi och finansiell utveckling i Europa under tidig modern tid.

Forskning

Patrik Wintons forskning har främst handlat om politik och om hur de skandinaviska staternas band till de växande kreditmarknaderna påverkade samhället under 1700- och början av 1800-talet. Forskningen har finansierats av Handelsbankens forskningsstiftelser, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Winton disputerade vid Uppsala universitet 2006 på en avhandling om politisk organisering under frihetstiden. Sedan dess har han bland annat varit med och redigerat en antologi tillsammans med Michael Bregnsbo, Pasi Ihalainen och Karin Sennefelt om politisk kultur i Norden under 1700- och början av 1800-talet, samt givit ut en rad artiklar, som har berört krigsfinansiering i de danska och svenska rikena och den svenska statens relationer till de internationella kreditmarknaderna under perioden 1760-1830. Flera artiklar har även handlat om den finansiella expansion som skedde i det svenska riket under 1700-talet.

Undervisning

I Örebro undervisar Patrik Winton främst på de kronologiska historiekurserna och på uppsatskurserna inom ämneslärarprogrammet.

Uppdrag

Sedan 1 januari 2020 är Patrik Winton ämnesansvarig för humanistiska studier

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt