This page in English

Forskningsprojekt

Resursernas mötespunkt: Globala flöden, militära leveranser och statskapacitet i Östersjöregionen 1740-1815

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Patrik Winton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

De flesta studier som behandlar krigföringens organisation under tidigmodern tid har fokuserat på militära aktiviteter, skatteindrivande institutioner och de politiska processerna inom de stridande staterna. Forskare har inte intresserat sig i lika stor utsträckning för hur staterna använde sina resurser och vilka konsekvenser dessa utgifter fick i olika europeiska samhällen. Eftersom leveranser till de europeiska krigsmakterna utgjorde en så stor andel av utgifterna kan dessa ge oss viktig information om hur statens kapacitet växte fram och hur marknader utvecklades. Projektet kommer att använda ett globalhistoriskt perspektiv för att undersöka hur dessa leveranssystem fungerade och vilken inverkan de hade på europeiska samhällen. Projektdeltagarna kommer att besvara följande frågor: hur organiserades relationerna mellan stater och militära leverantörer under perioden 1740-1815 i Östersjöregionen, och vilka ekonomiska och politiska konsekvenser fick dessa relationer. Projektet kommer att undersöka de preussiska och svenska staterna. De två staterna ses dock inte som system i sig själva. Istället betraktas de som noder i mycket större resursnätverk där också aktörer som exempelvis handelsmän i Amsterdam, Danzig och Riga ingick. Således kommer projektet att fokusera på flöden av kapital, information och varor mellan de olika noderna i Östersjöregionen. Dessa undersökningar kommer att leda till ny viktig kunskap om utvecklingen av statskapacitet och marknader.Krigsskepp

Forskare

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Samarbetspartners