This page in English

Forskningsprojekt

Intermediation och framväxten av finansiella marknader i Sverige 1715-1765

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2022

Kontaktperson

Patrik Winton

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet är att undersöka hur intermediärers verksamhet på marknaden för statliga fordringar i Sverige under 1700-talet organiserades. Detta var en period då närmast alla vuxna invånare för första gången ägde finansiella instrument som kunde handlas på en nationell marknad. Handeln krävde assistans av olika typer av intermediärer, som kunde överbrygga hinder såsom geografiska avstånd och ofullständig information. Vår kunskap om hur dessa transaktioner organiserades är mycket bristfällig, eftersom tidigare forskning har fokuserat på andra tidsperioder och andra sätt att minska transaktionskostnader. Projektet kan därmed generera ny viktig kunskap om den finansiella utvecklingen i Sverige.

Publikationer
Patrik Winton, "Servants of liquidation: The clerical staff at the First Debt Office in Sweden, c. 1719-1730", Business History (2022) https://doi.org/10.1080/00076791.2022.2039632

Patrik Winton, "The growth of political instability and the royal coup in Sweden, c. 1760-1780", i István M. Szijártó, Wim Blockmans & László Kontler (eds), Parliamentarism in Northern and East-Central Europe in the Long Eighteenth Century: Volume I: Representative Institutions and Political Motivation, London: Routledge, 2022 

Forskare

Finansiärer

  • Handelsbankens forskningsstiftelser

Samarbetspartners

  • Peter Ericsson, Uppsala universitet