This page in English

Richard Forsgård

Tjänstetitel: Forskare, Marie Curie Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301237

Rum: C2305

Richard Forsgård

Om Richard Forsgård

Richard Forsgård gick med Nutrition-Gut-Brain Interactions (NGBI) Research Centre i mars 2019 som en av de postdokterna rekryterade inom Universitets Mat och Hälsa satsning. Richard fick sin doktorsexamen inom farmakologi från Helsingfors universitet i 2018. I sin doktorsavhandling med titeln Intestinal permeability as a marker of gastrointestinal health, undersökte han förändringar i tarmbarriärfunktionen efter olika stressfaktorer. I september 2021, började han jobba som en Marie Curie Fellow forskare med ett forskningsprojekt som ska focusera hur kostfibrer modulerar tarmbarriärfunktion och interaktioner mellan tarmpermeabilitet, mikrobiota och inflammation.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Wilhelm, F. R. , Krautwald-Junghanns, M. , Ortín-Piqueras, V. , Junnila, J. , Cramer, K. , Forsgård, R. A. , Frias, R. , Spillmann, T. & et al. (2020). Iohexol-based measurement of intestinal permeability in birds. Journal of Exotic Pet Medicine, 34, 18-23.
Pasanen, L. , Launonen, H. , Siltari, A. , Korpela, R. , Vapaatalo, H. , Salmenkari, H. & Forsgård, R. A. (2019). Age-related changes in the local intestinal renin-angiotensin system in normotensive and spontaneously hypertensive rats. Journal of Physiology and Pharmacology, 70 (2), 199-208.
Salmenkari, H. , Laitinen, A. , Forsgård, R. A. , Holappa, M. , Linden, J. , Pasanen, L. , Korhonen, M. , Korpela, R. & et al. (2019). The use of unlicensed bone marrow-derived platelet lysate-expanded mesenchymal stromal cells in colitis: a pre-clinical study. Cytotherapy, 21 (2), 175-188.
Forsgård, R. A. , Marrachelli, V. G. , Lindén, J. , Fries, R. , Carmen Collado, M. , Korpela, R. , Monleon, D. , Spillmann, T. & et al. (2019). Two-Week Aflibercept or Erlotinib Administration Does Not Induce Changes in Intestinal Morphology in Male Sprague-Dawley Rats But Aflibercept Affects Serum and Urine Metabolic Profiles. Translational Oncology, 12 (8), 1122-1130.
Forsgård, R. A. , Marrachelli, V. G. , Korpela, K. , Frias, R. , Carmen Collado, M. , Korpela, R. , Monleon, D. , Spillmann, T. & et al. (2017). Chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity is associated with changes in serum and urine metabolome and fecal microbiota in male Sprague-Dawley rats. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 80 (2), 317-332.
Karhu, E. , Forsgård, R. A. , Alanko, L. , Alfthan, H. , Pussinen, P. , Hämäläinen, E. & Korpela, R. (2017). Exercise and gastrointestinal symptoms: running-induced changes in intestinal permeability and markers of gastrointestinal function in asymptomatic and symptomatic runners. European Journal of Applied Physiology, 117 (12), 2519-2526.
Forsgård, R. A. , Korpela, R. , Holma, R. , Lindén, J. , Frias, R. , Spillmann, T. & Österlund, P. (2016). Intestinal permeability to iohexol as an in vivo marker of chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity in Sprague-Dawley rats. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 78 (4), 863-874.
Stenman, L. K. , Holma, R. , Forsgård, R. A. , Gylling, H. & Korpela, R. (2013). Higher Fecal Bile Acid Hydrophobicity Is Associated with Exacerbation of Dextran Sodium Sulfate Colitis in Mice. Journal of Nutrition, 143 (11), 1691-1697.