This page in English

Richard Forsgård

Tjänstetitel: Forskare, Marie Curie Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301237

Rum: C2305

Richard Forsgård

Om Richard Forsgård

Richard Forsgård gick med Nutrition-Gut-Brain Interactions (NGBI) Research Centre i mars 2019 som en av de postdokterna rekryterade inom Universitets Mat och Hälsa satsning. Richard fick sin doktorsexamen inom farmakologi från Helsingfors universitet i 2018. I sin doktorsavhandling med titeln Intestinal permeability as a marker of gastrointestinal health, undersökte han förändringar i tarmbarriärfunktionen efter olika stressfaktorer. I september 2021, började han jobba som en Marie Curie Fellow forskare med ett forskningsprojekt som ska focusera hur kostfibrer modulerar tarmbarriärfunktion och interaktioner mellan tarmpermeabilitet, mikrobiota och inflammation.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter