This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av kostfibertillskott på tarmbarriärens funktion och inflammation hos patienter med mikroskopisk kolit

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Richard Forsgård

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I våra tarmar finns fler hundra olika organismer som bildar tarmens normalflora och påverkar vår hälsa via utsöndring av biologiskt aktiva molekyler. Studier har påvisat förändrad sammansättning av tarmfloran hos personer med mikroskopisk kolit jämfört med friska kontrollpersoner. Vissa kostfibertillskott har påvisats att förbättra gastrointestinala symptom hos patienter med IBD men de underliggande mekanismerna för denna effekt är dock ofullständigt utredda. En tänkbar mekanism kan vara kostfibers förmåga att förändra sammansättningen av tarmens normalflora (tarmbakterier) och främja tillväxten av smörsyraproducerande bakterier i tarmen. Smörsyra (butyrat) är en viktig energikälla för celler i tarmen och motverkar infektioner samt bygger upp tarmens försvarsbarriär.

Denna studie syftar till att undersöka vilken effekt smörsyra-stimulerande kostfibertillskott har på tarmbarriärens funktion i patienter med mikroskopisk kolit.

Finansiärer

  • Lantmännen
  • Marie Sklodowska-Curie Actions
  • Örebro universitet