This page in English

Sara Edlund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301266

Rum: L2607

Sara Edlund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sara Edlund

Bakgrund

Sara Edlund är legitimerad psykolog, universitetsadjunkt samt filosofie doktor. Hon tog examen från Örebro universitet 2010 och erhöll sin doktorsexamen 2017.

 

Forskning

Sara har disputerat med en avhandling som berörde emotionsreglering, kommunikation (närmare besämt validering), kronisk smärta och ångest, och är fortfarande forskningsaktiv inom Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hennes nuvarande forskning rör olika aspekter av validerande kommunikation. 

 

Undervisning

Sara undervisar i inlärningsteori samt samtal och kommunikation på termin 1 på psykologprogrammet. Hon är även ansvarig lärare på praktikkursen på termin 6. Förutom detta undervisar hon om samtal och kommunikation på läkarprogrammet. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Edlund, S. , Wurm, M. , Holländare, F. , Linton, S. J. , Fruzzetti, A. E. & Tillfors, M. (2017). Pain patients´ experiences of validation and invalidation from physicians before and after multimodal pain rehabilitation: Associations with pain, negative affectivity and treatment outcome. Scandinavian Journal of Pain, 17, 77-86.
Edlund, S. M. , Carlsson, M. L. , Linton, S. J. , Fruzzetti, A. E. & Tillfors, M. (2015). I see you're in pain: the effects of partner validation on emotions in people with chronic pain. Scandinavian Journal of Pain, 6, 16-21.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Edlund, S. (2017). Calm down: strategies for emotion regulation in clinical practice. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Wurm, M. , Edlund, S. , Boersma, K. & Tillfors, M. (2013). Comorbi social anxiety and pain: Relationship with transdiagnostic psychological processes. Konferensbidrag vid 8th congress of the European Pain Federation (EFIC 2013), 20 years of building bridges, Florence, Italy, October 9-12, 2013.
Edlund, S. M. , Carlsson, M. L. , Linton, S. J. , Fruzzetti, A. E. & Tillfors, M. (2013). I see you're in pain: the effects of partner validation on emotions in people with chronic pain. Konferensbidrag vid 8th Congress of the European Pain Federation EFIC, Florence, Italy, October 9-12, 2013.

Manuskript