This page in English

Sara Edlund

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301266

Rum: L2607

Sara Edlund
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Sara Edlund

Bakgrund

Sara Edlund är legitimerad psykolog, universitetsadjunkt samt filosofie doktor. Hon tog examen från Örebro universitet 2010 och erhöll sin doktorsexamen 2017.

Sedan 2020 är hon också Excellent lärare.

Forskning

Sara har disputerat med en avhandling som berörde emotionsreglering, kommunikation (närmare bestämt validering), kronisk smärta och ångest, och är fortfarande forskningsaktiv inom Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hennes nuvarande forskning rör olika aspekter av validerande kommunikation. 

Undervisning

Sara undervisar i inlärningsteori samt samtal och kommunikation på termin 1 på psykologprogrammet. Hon är även ansvarig lärare på praktikkursen på termin 6. Förutom detta undervisar hon om samtal och kommunikation på läkarprogrammet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript