This page in English

Forskningsprojekt

Att förstå långtidsförskrivning av opioider till patienter med långvarig smärta för att utveckla en metod som främjar rätt behandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta forskningsprojekt är en del av ett doktorandprojekt av Elsa Ekelin. Den första delstudien, publicerad 2018, undersökte allmänläkares upplevelse av att förnya recept av svaga opioider utan relation till ett läkarbesök.

Den andra delstudien utforskar kommunikationen mellan allmänläkare och patient med långvarig smärta som behandlas med opioider. Läkarbesök videoinspelas och efteråt intervjuas patienten över telefon och läkaren intervjuas med stimulated recall.

Publikationer

Ekelin, E., & Hansson, A. (2018). The dilemma of repeat weak opioid prescriptions–experiences from swedish GPs. Scandinavian journal of primary health care36(2), 180-188.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län