This page in English

Forskningsprojekt

Motverka sjukskrivning tidigt (MOT): En randomiserad kontrollerad studie om effekten av ett arbetsplatsinriktat program för att förebygga stress- och smärtrelaterad sjukskrivning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Stress- och smärtrelaterad ohälsa är de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning, och det behövs bättre förebyggande insatser. Enligt den transdiagnostiska modellen vidmakthåller liknande processer både stress- och smärtrelaterad ohälsa. Därför testar vi nu en insats mot båda problemen i syfte att förebygga sjukskrivning och öka arbetsförmåga hos de drabbade. Projektet kommer att ge kunskap om:

1. En procedur för att identifiera individer i riskzonen.
2. Effekten av ett program riktat till arbetsplats och individ.
3. Arbetsledarens roll i att förebygga sjukskrivning.
4. Mekanismer förknippade med minskad sjukskrivning.

Via Regionhälsan rekryteras arbetsledare och arbetstagare inom Region Örebro län och slumpas till antingen en KBT-insats med fokus på kommunikation, problemlösning och tidsplanering eller en kortare föreläsningsinsats. Effekterna utvärderas genom att undersöka sjukskrivning och upplevd hälsa hos arbetstagarna, samt bedöma arbetsledarnas arbetstillfredsställelse, kommunikationsfärdigheter och upplevd stress.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Samarbetspartners