This page in English

Sevgi Bayram-Ozdemir

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: c2V2Z2kuYmF5cmFtLW96ZGVtaXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 302217

Rum: L2612

Sevgi Bayram-Ozdemir

Om Sevgi Bayram-Ozdemir

Sevgi Bayram Özdemir är docent i psykologi. Hon disputerade i tillämpad utvecklingspsykologi vid universitetet i Maryland, Baltimore County, USA.

Forskning

Sevgi Bayram Özdemirs forskning syftar till att förstå vilken inverkan familj och skola har för etableringen av positiva och negativa mellanetniska relationer bland ungdomar. I fokus är också att identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns inom familjen, bland kompisar och i skolmiljö för både psykologisk och akademisk anpassning bland ungdomar från olika etniska och religiösa minoriteter, liksom andra marginaliserade grupper. Hennes mål är att bidra till social rättvisa, jämlikhet och social integration av minoritetsgrupper genom att dels utveckla den vetenskapliga kunskapen på området, dels öka medvetenheten om frågor som rör mångfald.

Undervisning

Sevgi Bayram Özdemir undervisar på psykologprogrammet och handleder masterstudenter i uppsatsskrivande.

Samarbete och uppdrag 

Sevgi Bayram Özdemir tjänstgjorde som medlem av exekutivrådet för European Association for Developmental Psychology (EADP) från 2015 till 2021 och arbetade som kassör för EADP. Sedan 2024 har hon varit medlem av styrelsen för Society for Research on Adolescence.

Sevgi är en associerad partner för Flourish-projektet, som medfinansieras av Europeiska unionen.

Hon är biträdande redaktör för tidskriften European Journal of Developmental Psychology, och rådgivande redaktör för tidskrifterna Child Development och Cultural Diversity och Ethnic Minority Psychology.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag