This page in English

Sevgi Bayram-Ozdemir

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 302120

Rum: L2612

Sevgi Bayram-Ozdemir

Om Sevgi Bayram-Ozdemir

Sevgi Bayram Özdemir är docent i psykologi. Hon disputerade i tillämpad utvecklingspsykologi vid universitetet i Maryland, Baltimore County, USA.

Forskning

Sevgi Bayram Özdemirs forskning syftar till att förstå vilken inverkan familj och skola har för etableringen av positiva och negativa mellanetniska relationer bland ungdomar. I fokus är också att identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns inom familjen, bland kompisar och i skolmiljö för både psykologisk och akademisk anpassning bland ungdomar från olika etniska och religiösa minoriteter, liksom andra marginaliserade grupper. Hennes mål är att bidra till social rättvisa, jämlikhet och social integration av minoritetsgrupper genom att dels utveckla den vetenskapliga kunskapen på området, dels öka medvetenheten om frågor som rör mångfald.

Undervisning

Sevgi Bayram Özdemir undervisar på psykologprogrammet och handleder masterstudenter i uppsatsskrivande. Hon är också handledare för internationella studenter som kommit till Örebro universitet via utbytesprogram eller som gör forskningspraktik här.

Samarbete och uppdrag 

Sevgi Bayram Özdemir ingår i den verkställande kommittén för European Association for Developmental Psychology (EADP) sedan 2015. Hon är biträdande redaktör för tidskriften European Journal of Developmental Psychology, och rådgivande redaktör för tidskrifterna Child Development och Cultural Diversity och Ethnic Minority Psychology.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Latina, D. & Bayram Özdemir, S. (2021). Ethnic harassment and self-harm among immigrant adolescents. Psychology of Violence, 11 (2), 164-174.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Kharel, N. (2021). Experiences of Cultural Clashes at Home and Ethnic Victimization in School: “I Live Between Two Cultures, and Neither of Them Understands Me”. New Directions for Child and Adolescent Development (177), 179-198.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Elzinga, A. E. (2021). Psychological Adjustment of Ethnically Victimized Adolescents: Do Teachers’ Responses to Ethnic Victimization Incidents Matter?. European Journal of Developmental Psychology, 18 (6), 848-864.
Bayram Özdemir, S. , Giles, C. & Özdemir, M. (2021). Why Do Immigrant and Swedish Adolescents Engage in Ethnic Victimization? Common and Distinct Underlying Factors. Journal of Youth and Adolescence, 50 (11), 2236-2248.
Bayram Özdemir, S. , Giles, C. & Özdemir, M. (2020). Differences and Similarities between Perpetrators of Ethnic and Non-Ethnicity-Based Victimization. Journal of Youth and Adolescence, 49 (9), 1805-1820.
Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents' sleep trajectories over time: school stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Sleep Medicine, 64 (Suppl. 1), S27-S27.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2019). Ethnic Harassment and Immigrant Youth's Engagement in Violent Behaviors: Understanding the Risk Factors. Child Development, 90 (3), 808-824.
Bayram Özdemir, S. , Sun, S. , Korol, L. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2018). Adolescents' Engagement in Ethnic Harassment: Prejudiced Beliefs in Social Networks and Classroom Ethnic Diversity. Journal of Youth and Adolescence, 47 (6), 1151-1163.
Cheah, C. S. L. , Leung, C. Y. Y. & Bayram Özdemir, S. (2018). Chinese Malaysian Adolescents’ Social Cognitive Reasoning regarding Filial Piety Dilemmas. Child Development, 89 (2), 383-396.
Seo, Y. J. , Cheah, C. S. L. , Bayram Özdemir, S. , Hart, C. H. , Leung, C. Y. Y. & Sun, S. (2018). The Mediating Role of Korean Immigrant Mothers' Psychological Well-Being in the Associations between Social Support and Authoritarian Parenting Style. Journal of Child and Family Studies, 27 (3), 979-989.
Bayram Özdemir, S. & Cheah, C. S. L. (2017). Mothers’ Reactions to Preschoolers’ Proactive and Reactive Aggressive Behaviors. Infant and Child Development, 26 (2).
Bayram Özdemir, S. , Cheah, C. S. L. & Coplan, R. J. (2017). Processes and conditions underlying the link between shyness and school adjustment among Turkish children. British Journal of Developmental Psychology, 35 (2), 218-236.
Skoog, T. & Bayram-Özdemir, S. (2016). Explaining why early-maturing girls are more exposed to sexual harassment in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 36 (4), 490-509.
Cheah, C. S. L. , Yu, J. , Hart, C. H. , Bayram Özdemir, S. , Sun, S. , Zhou, N. , Olsen, J. A. & Sunohara, M. (2016). Parenting hassles mediate predictors of Chinese and Korean immigrants' psychologically controlling parenting. Journal of applied developmental psychology, 47, 13-22.
Skoog, T. , Bayram Özdemir, S. & Stattin, H. (2016). Understanding the Link between Pubertal Timing in Girls and the Development of Depressive Symptoms: The Role of Sexual Harassment. Journal of Youth and Adolescence, 45 (2), 316-327.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2016). What makes youth harass their immigrant peers?: understanding the risk factors. Journal of Early Adolescence, 36 (5), 601-624.
Bayram Özdemir, S. , Stattin, H. & Özdemir, M. (2016). Youth's Initiations of Civic and Political Discussions in Class: Do Youth's Perceptions of Teachers' Behaviors Matter and Why?. Journal of Youth and Adolescence, 45 (11), 2233-2245.
Bayram Özdemir, S. , Cheah, C. S. L. & Coplan, R. J. (2015). Conceptualization and assessment of multiple forms of social withdrawal in Turkey. Social development (Oxford. Print), 24 (1), 142-165.
Bayram Özdemir, S. & Cheah, C. S. L. (2015). Turkish mothers’ parenting beliefs in response to preschoolers’ aggressive and socially withdrawn behaviors. Journal of Child and Family Studies, 24 (3), 687-702.
Shin, J. Y. , Bayram Özdemir, S. , Lee, J. & Cheah, C. S. L. (2010). The parenting practices and child outcomes of Korean immigrant mothers with different acculturative strategies. Korean Journal of Child Studies, 31 (1), 179-195.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bayram Özdemir, S. , Lundberg, E. & Özdemir, M. (2021). Hur kan lärare främja positiva interetniska relationer i skolan? Förutsättningar, strategier och utmaningar. I: Sara Thalberg; André Asplund; Daniel Silberstein, Ungas uppväxtvillkor och integration (ss. 137-164). Stockholm: Delmi.
Özdemir, M. & Bayram Özdemir, S. (2020). Why Do Some Immigrant Adolescents Do Well in School Whereas Others Fail?: Current State of Knowledge and Directions for Future Research. I: Güngör, D. & Strohmeier, D., Contextualizing Immigrant and Refugee Resilience: Cultural and Acculturation Perspectives. . Springer.
Dimitrova, R. , Bayram Özdemir, S. , Farcas, D. , Kosic, M. , Mastrotheodoros, S. , Michalek, J. & Stefenel, D. (2017). Is There a Paradox of Adaptation in Immigrant Children and Youth across Europe?: A Literature Review. I: Radosveta Dimitrova, Well-being of Youth and Emerging Adults Across Cultures: Novel Approaches and Findings from Europe, Asia, Africa and America. . Springer.
Özdemir, M. & Bayram Özdemir, S. (2017). The Role of School Context in Adolescents’ Attitudes Towards Immigrants and Inter-ethnic Friendships. I: Erik Lundberg, The Mechanisms of Tolerance: An anthology. Stockholm: The Living History Forum.
Demir, M. , Orthel, H. , Özdemir, M. & Bayram Özdemir, S. (2015). Friendship and happiness among young adults. I: Melikşah Demir, Friendship and happiness: across the life-span and cultures. . Springer.

Konferensbidrag

Özdemir, M. & Bayram Özdemir, S. (2020). Do I belong to this society? The role of positive inter-ethnic climate in class and fairness of teachers. I: EARA 2020 Book of Abstracts. Konferensbidrag vid 17th European Association for Research on Adolescence conference (EARA 2020), Porto, Portugal (Online Conference), September 2-5, 2020 (ss. 230-231).
Bauducco, S. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Boersma, K. (2019). Adolescents’ sleep trajectories over time: School stress as a potential risk factor for the development of chronic sleep problems. Konferensbidrag vid World Sleep 2019, Vancouver, Canada, September 20-25, 2019.
Latina, D. & Bayram Özdemir, S. (2019). Ethnic harassment and self-harm among immigrant adolescents: Exploring the mechanisms and conditions. Konferensbidrag vid 24th Workshop on Aggression, Stavanger, Norway, November 7-8, 2019.
Bayram Özdemir, S. (2019). How and for whom? Understanding the role of schools in the development of positive and negative attitudes towards immigrants. I: Erik Åmnå, Nordic Education in a Democratically Troublesome Time Threats and Opportunities. Konferensbidrag vid Nordic education in a democratically troublesome time: Threats and Opportunities, Örebro, Sweden, October 30-31, 2018. Örebro: Örebro University.
Bayram Özdemir, S. & Özdemir, M. (2019). Why do adolescents engage in ethnic victimization? The role of classroom inter-ethnic climate. Konferensbidrag vid 24th Aggression Workshop, Stavanger, Norway, November 7-8, 2019.
Bayram Özdemir, S. & Özdemir, M. (2018). Does disagreement in acculturation orientation within family matter for immigrant adolescents’ psychological adjustment. Konferensbidrag vid The research conference on Parenting and Parent-child Relationship, Örebro, Sweden.
Bayram Özdemir, S. & Özdemir, M. (2018). How do Swedish adolescents’ attitudes toward immigrants change over time? Role of peers and classroom social context. Konferensbidrag vid 2nd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference (CDME), Potsdam, Germany, August 23-25, 2018.
Barman, S. , Tutuncu, I. S. , Bayram Özdemir, S. & Cheah, C. (2017). My best friend matters: Best friend’s peer status and shy children’s adjustment. Konferensbidrag vid 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP2017), Utrecht, the Netherlands, August 28 - September 1, 2017.
Bayram Özdemir, S. (2017). Psykologer tar plats for integration. Konferensbidrag vid The Psychologist Day, Örebro University, Örebro, Sweden.
Verheijen, A. , Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2017). Understanding adolescents’ inter-ethnic attitudes: The roles of classroom ethnic composition and classroom social context. Konferensbidrag vid 6th ENSEC Conference, Stockholm, Sweden, June 7-9, 2017.
Bayram Özdemir, S. , Korol, L. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2017). Why do ethnically harassed adolescents engage in violent behaviors? The role of affiliation with deviant peers. Konferensbidrag vid 22nd Aggression Workshop, Limassol, Cyprus, November 22-25, 2017.
Bayram Özdemir, S. , Sun, S. , Korol, L. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2017). Youth’s engagement in ethnic bullying: Peers’ prejudiced beliefs and classroom ethnic composition. I: 18th European Conference on Developmental Psychology Abstract Book. Konferensbidrag vid The Biennial Meeting of the European Developmental Psychology Conference, Utrecht, the Netherlands, August 28- September 1, 2017..
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2016). Ethnic harassment and immigrant youth’s engagement in violent behaviors: Understanding the risk factors. Konferensbidrag vid 15th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Cadiz, Spain, September 16-19, 2016.
Jaf, D. , Özdemir, M. & Bayram Özdemir, S. (2016). Why are immigrant youths less involved in organized sports than their native peers?: The role of parenting behaviors. Konferensbidrag vid SRA Biennial Meeting (Society for Research on Adolescent) Baltimore, MA, USA, March 31 - April 2, 2016.
Bayram Özdemir, S. , Cheah, C. & Coplan, R. (2015). Processes and conditions underlying the link between shyness and school adjustment among Turkish children. Konferensbidrag vid Biennial Meeting of the Society of Research in Child Development, Philadelphia, PA, USA, March 19-21, 2015.
Özdemir, M. , Bayram Özdemir, S. & Stattin, H. (2015). Understanding the changes in adolescents’ attitudes towards immigrants: The roles of teachers and parents. Konferensbidrag vid European Developmental Psychology Conference, Braga, Portugal, September 8-12, 2015.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2014). What does make youth with negative attitudes towards immigrants bully their immigrant peers?. Konferensbidrag vid 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), Cesme, Turkey, September 3-6, 2014.
Bayram Özdemir, S. , Özdemir, M. & Stattin, H. (2013). Why and when ethnic harassment is a risk for immigrant adolescents?: understanding the processes and conditions. Konferensbidrag vid 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland, September 3-7, 2013.