This page in English

Sevgi Bayram-Ozdemir

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302217

Rum: L2612

Sevgi Bayram-Ozdemir

Om Sevgi Bayram-Ozdemir

Sevgi Bayram Özdemir är docent i psykologi. Hon disputerade i tillämpad utvecklingspsykologi vid universitetet i Maryland, Baltimore County, USA.

Forskning

Sevgi Bayram Özdemirs forskning syftar till att förstå vilken inverkan familj och skola har för etableringen av positiva och negativa mellanetniska relationer bland ungdomar. I fokus är också att identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som finns inom familjen, bland kompisar och i skolmiljö för både psykologisk och akademisk anpassning bland ungdomar från olika etniska och religiösa minoriteter, liksom andra marginaliserade grupper. Hennes mål är att bidra till social rättvisa, jämlikhet och social integration av minoritetsgrupper genom att dels utveckla den vetenskapliga kunskapen på området, dels öka medvetenheten om frågor som rör mångfald.

Undervisning

Sevgi Bayram Özdemir undervisar på psykologprogrammet och handleder masterstudenter i uppsatsskrivande. Hon är också handledare för internationella studenter som kommit till Örebro universitet via utbytesprogram eller som gör forskningspraktik här.

Samarbete och uppdrag 

Sevgi Bayram Özdemir ingår i den verkställande kommittén för European Association for Developmental Psychology (EADP) sedan 2015. Hon är biträdande redaktör för tidskriften European Journal of Developmental Psychology, och rådgivande redaktör för tidskrifterna Child Development och Cultural Diversity och Ethnic Minority Psychology.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag