This page in English

Sofi Oskarsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: c29maS5vc2thcnNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303016

Rum: L2213

Sofi Oskarsson

Om Sofi Oskarsson

 

Sofi Oskarsson är disputerad i kriminologi vid Örebro universitet. Sofi har sin bakgrund i kriminologi och erhöll magisterexamen i samma ämne år 2015. Hennes forskning bedrivs främst inom ramen för "Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av att ha dömts för ett brott som ung". Hennes forskning handlar om biologiska riskfaktorer för kriminalitet. I hennes nuvarande projekt använder hon populationsbaserade register för att undersöka associationen mellan låg vilopuls och kriminalitet bland kvinnor. 

Utöver biologiska riskfaktorer för kriminalitet forskar hon även om våld i samkönade relationer. Hon har nyligen publicerat ett bokkapitel i "SAGE Handbook of Domestic Violence".

Sofi undervisar främst på den fristående kursen "Biopsykosocial kriminologi".

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter