This page in English

Sofi Oskarsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303016

Rum: L2246

Sofi Oskarsson

Om Sofi Oskarsson

 

Sofi Oskarsson är doktorand i psykologi vid Örebro universitet. Sofi har sin bakgrund i kriminologi och erhöll magisterexamen i samma ämne år 2015. Hennes forskning bedrivs inom ramen för projekten "Personlighet och Psykofysiologi - POP-studien" och "Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av att ha dömts för ett brott som ung". Hennes forskning handlar om biosociala riskfaktorer för antisociala beteenden. I hennes nuvarande projekt använder hon populationsbaserade register för att undersöka associationen mellan vilopuls, IQ, blodtryck och återfall i brott. Hon arbetar även med populationsbaserade register i syfte att undersöka associationen mellan perinatala riskfaktorer och senare kriminalitet, med fokus på betydelsen av familjära effekter.

 

Utöver biosociala riskfaktorer för antisociala beteenden forskar hon även om våld i samkönade relationer. För närvarande skriver hon ett kapitel till "SAGE Handbook of Domestic Violence".

 

Sofi undervisar främst på den fristående kursen "Bisocial kriminologi".

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Fröberg, S. & Strand, S. (2018). Police Students' Perceptions of Intimate Partner Violence in Same-Sex Relationships. Partner Abuse, 9 (2), 181-201.
Strand, S. , Fröberg, S. & Storey, J. E. (2018). Protecting victims of intimate partner violence: Swedish prosecutors’ experiences of decision-making regarding restraining orders. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19 (2), 170-186.

Konferensbidrag

Fröberg, S. , Patrick, C. J. & Tuvblad, C. (2019). The Role of the Startle Reflex in Psychopathic Personality from Childhood to Adulthood: A Systematic Review. Konferensbidrag vid 8th Biennial Conference of the Society for the Scientific Study of Psychopathy, Las Vegas, Nevada, USA, May 2-5, 2019.
Petersson, J. , Strand, S. , Storey, J. E. , Selenius, H. & Fröberg, S. (2016). Implementing effective police risk assessment and management for family violence. Konferensbidrag vid The Third International Conference on Law Enforcement & Public Health (LEPH2016), Amsterdam, The Netherlands, October 2-5, 2016.

Rapporter