This page in English

Thanh Wang

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Thanh Wang
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Thanh Wang

Thanh Wang är forskarassistent på Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) i Örebro Universitet. Hans forskningsintresse är inom miljökemi och analytisk kemi. Han har en doktorsexamen i miljövetenskap från Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) i Kina och en magisterexamen i kemi från Lunds Universitet, samt högskoleingenjörsexamen i kemiteknik från Malmö Högskola:

Jag studerar hur persistenta organiska föroreningar (POPs) sprider sig i naturen samt människans och djurs exponering av dessa miljöfarliga ämnen. Vi arbetar med olika matriser såsom vatten, luft, jord och biologiska material och utvecklar även nya analytiska metoder med hjälp av avancerad masspektrometri. Jag är också intresserad av hur den byggda miljön påverkar människans exponering av dessa ämnen och speciellt inomhusmiljön då vi spenderar större delen av vårt liv i olika inomhusobjekt. Avancerade statistisk analys och modeller tillämpas för att få kunna fram nya insikter om hur ämnena transporteras i naturen samt vilka risker som kan medföras vid exponering.

Vi är en forskningsintensiv grupp i MTM med fokus på tvärvetenskaplig forskning och internationella samarbeten. Jag undervisar inom det analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Manuskript

Rapporter