This page in English

Forskningsprojekt

Överföring av högfluorerade ämnen från vattenmiljö till landekosystem: mekanismer och ekologiska effekter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Thanh Wang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Högfluorerade ämnen (sk PFAS) är en grupp miljöföroreningar som tros kunna orsaka ohälsa hos djur och människor. Trots intensiv forskning kring PFAS så finns det fortfarande en brist på förståelse för deras källor, transport och miljörisker. I synnerhet så kan akvatiska subsidier genom insekter fungera som vektorer för både näringsämnen och akvatiska föroreningar till landmiljön, men denna mekanism har ännu inte utforskats för PFAS. Syftet med detta projekt är att undersöka överföringsmekanismer av akvatiska PFAS till terrestra ekosystem, samt att undersöka om hög belastning av PFAS i vattenmiljön kan påverka variationen och mängden av insekter i den intilliggande landekosystemet.

Forskargrupper