This page in English

Forskningsprojekt

Identifiera: Identifiering av miljö- och hälsoskadliga polycykliska aromatiska ämnen (PAC) för en förbättrad riskbedömning av förorenade områden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Huvudsyftet med detta projekt är att identifiera toxiska polycykliska aromatiska ämnen (PAC) som förekommer i PAC-förorenad mark (utöver 16 PAH) för att ge nya rekommendationer om ämnen som ska ingå i riskbedömning och övervakningsprogram av PAC-förorenade områden. Projektet kommer att använda högupplöst effektstyrd analys (EDA) i kombination med ett batteri av in vitro-bioreporteranalyser och kemisk analys för identifiering av toxiska PAC (nya och välkända) i förorenade jordar före och efter saneringsåtgärder.

Projektet kommer att ha fokus på PAC-förorenad jord och (bio)tillgängliga halter av PAC i jord, det vill säga vad som kan lakas ut från jorden till vatten.

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om PAC-blandningar, deras toxicitet och samverkanseffekter för att kunna göra bättre riskbedömningar av PAC i miljön.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas