This page in English

Forskningsprojekt

Holistisk bedömning av källor, fördelning, exponering och tidstrender av klorparaffiner i inomhusmiljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Thanh Wang

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Klorparaffiner (CP) är en väldig komplex kemisk grupp som innehåller miljontals teoretiska homologer och isomerer och dem har hittats överallt i naturen på grund av deras stora produktionsvolymer, breda användningsområden och kemisk stabilitet. De flesta undersökningarna på CP har fokuserat på utomhus, medan begränsad forskning har gjorts om fördelningen och den mänskliga exponeringen i inomhusmiljön. Syftet med detta projekt är att utveckla protokoll för att på ett tillförlitligt sätt kvantifiera CP i inomhusprover och undersöka deras fördelning och mänsklig exponering.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas