This page in English

Forskargrupp

Utbildning av människor i sårbara livssituationer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Thomas Barow

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Medlemmarna i forskningsgruppen fokuserar på utbildningsfrågor som rör barn, unga och vuxna som befinner sig i sårbara livssituationer. De kan ha åstadkommits genom upplevelser av social utsatthet, lärandesvårigheter, trauma eller funktionsnedsättning. Baserande på ett miljörelativt perspektiv ligger fokus på interaktionen mellan individer och den omgivande miljön, i första hand utbildningsinstitutioner och -organisationer såsom grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Studier av den heterogena gruppen ”människor i sårbara livssituationer” genomförs på organisations-, grupp- respektive individnivå. Pågående studier är Samverkan för en inkluderande elevhälsa och Vägen mot samverkan för bildning i anpassad grundskolan. I metodiskt avseende och i relation till respektive forskningssyfte existerar en öppenhet för undersökningar med kvalitativa, kvantitativa och blandade (mixed methods) ansatser.

Finansiärer