This page in English

Forskningsprojekt

Vägen mot samverkan för bildning i anpassad grundskola

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Thomas Barow

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den här projektansökan bygger på ett initiativ från ledningen vid Lerums anpassade grundskola som har identifierat ett spänningsfält mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi samt en växande oro över att elever går miste om undervisningstid. Detta kan sägas representera en generell svårighet som lyfts fram i forskningen runt den berörda elevgruppen. Projektet genomförs genom praktiknära aktionsforskning på den anpassade grundskolan i Lerum, i samverkan med skolpersonal, forskare och yttre aktörer. 

Projektet genomförs i kooperation med Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Mer information

Forskare

Finansiärer