Forskningsprojekt

Fysisk träning vid psykisk ohälsa(FYPO-studien)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Yvonne Freund Levi

Forskningsämne

Att fysisk träning har effekt vid depression och ångest är något vi idag vet, det vi däremot inte vet är på vilket sätt den har effekt. Detta är något som forskningsstudien FYPO undersöker.

Studieupplägg 
Studien pågår i 12 veckor och man lottas till att antingen få gruppbehandling genom fysisk träning (högintensiv träning) 3 gånger/vecka eller avslappning 1 gång/vecka. Behandlingen med fysisk träning likaså avslappning sker dagtid.

Initialt skattas den deltagandes mående med skattningsskalor. Man tar bl.a. blodprover, avföringsprover och mäter bukomgång, längd och vikt. Som deltagare får man ha på sig en stegräknare under 1 vecka innan de olika behandlingarna startar, för att på så sätt mäta personens dagliga aktivitet. Allt nämnt ovan görs som sagt innan behandlingarna drar igång men även när behandlingen är klar, efter 12 veckor. Som deltagare blir man kallad på ett kort läkarbesök även i vecka 4 samt i vecka 8 för att stämma av hur det går i studien. Man får även vid dessa besök skatta sitt mående med skattningsskalor. Efter att 12 veckor har gått får man möjligheten att byta aktivitet och fortsätta studien i den andra behandlingsgruppen i 12 veckor till. Ett år efter avslutad studie kallas deltagaren till ett sista uppföljningsbesök.