This page in English

Ta del av vårt stöd

Vi finns här för dig på många olika sätt. Till exempel har vi nätverk som kan hjälpa dig att hitta arbetstillfällen, vi erbjuder vidareutbildning för att förbättra dina yrkeskvalifikationer, vi arrangerar evenemang som kan leda till nya vänskapsband (eller förnya gamla) och vi anordnar föreläsningar som hjälper dig att träna dina mentala muskler.

För mer information kontakta:

Tim Stubbings

Tjänstetitel: Verksamhetssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Tim Stubbings

E-post:

Telefon: 019 303158

Rum: E2255

Tim Stubbings