This page in English

Ta del av vårt stöd

Vi finns här för dig på många olika sätt. Till exempel har vi nätverk som kan hjälpa dig att hitta arbetstillfällen, vi erbjuder vidareutbildning för att förbättra dina yrkeskvalifikationer, vi arrangerar evenemang som kan leda till nya vänskapsband (eller förnya gamla) och vi anordnar föreläsningar som hjälper dig att träna dina mentala muskler.

Where will your adventure after University take you?

Karriär och idéutveckling

Vi kan hjälpa dig att skapa, ändra och vitalisera din karriär samt utveckla dina idéer.

Life should be full of exciting social and spiritual fireworks don't you think?

Sociala och kulturella aktiviteter

Allt är inte bara jobb. Vi erbjuder även sociala och kulturella aktiviteter.

För mer information kontakta:

Tim Stubbings

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Tim Stubbings

E-post:

Telefon: 019 303158

Rum: E2255

Tim Stubbings