This page in English

Forskaruppdrag – hyr din egen forskare

En forskare samtalar med två representanter från ett lokalt företag.

Forskaruppdrag sprider kunskap från forskning och utbildning för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Forskaruppdrag matchar din organisations behov och utmaningar med forskare som har intresse och kunskap inom det specifika området. Tillsammans utformar vi upplägget av uppdraget, som finansieras av uppdragsgivaren.

Ett forskaruppdrag kan ta sig många olika uttryck men grundar sig i att en eller flera forskare vid Örebro universitet eller ett annat lärosäte tar sig an ett intressant uppdrag från en extern part. Den externa parten kan vara ett företag, offentlig sektor eller en förening/stiftelse.    

Ett forskaruppdrag kan komma ur ett behov från en organisation där man ser att en forskares spetskompetens kan bli nyckeln till organisationens utveckling eller samhällsutmaning. Det kan också vara en föreläsning eller en forskningssammanställning som ger organisationen den kunskap som behövs för att kunna utvecklas. Att få hjälp att bygga en organisations verksamhet på vetenskaplig grund, eller att ha en processledare med akademisk bakgrund, är också exempel på forskaruppdrag.

Oftast anställs forskaren/forskarna i Örebro universitet Holding AB och jobbar som konsulter hos/med den externa parten men ibland gör forskaren uppdraget i tjänsten vid sin institution. Oavsett vilket är det uppdragsgivaren som står för kostnaden. Upplägg och uppdragets budget styrs upp med tydliga avtal både med den externa parten och forskaren.

1. En inledande kontakt tas, där behov av kompetens diskuteras.
Följande frågor är bra att besvara innan:

  • Vilka utmaningar finns att lösa?
  • Vilken kompetens och kunskap finns behov av?
  • Vad är målet?
  • Är det ett kort eller långsiktigt uppdrag?
  • När i tid vore det bra att forskaruppdraget startar och/eller avslutas?
  • Hur ser er budget ut?

2. Tillsammans diskuterar vi möjligheter och upplägg och skapar en gemensam bild av tänkbara lösningar.

3. Vi ringar in vilken/vilka forskare som matchar behovet och kontaktar forskare för att stämma av om deras kompetens matchar behovet och att tid och intresse finns att genomföra uppdraget.

4. När vi hittat en matchning tar vi fram ett avtal gällande uppdraget mellan uppdragsgivaren och Uppdrag AB.

5. Vi tar fram ett avtal gällande uppdraget mellan forskaren/forskarna och Uppdrag AB.

6. Uppdraget kan starta!

Frågor?

Har du frågor gällande Forskaruppdrag är du alltid välkommen att höra av dig. Inget uppdrag är det andra likt, därför finns heller inte några konstiga frågor eller allmängiltiga svar. Tillsammans diskuterar vi hur en möjlig lösning skulle kunna se ut.

Oftast hittar vi goda matchningar som ger ömsesidig nytta både för den externa parten och forskaren. Ibland lyckas vi tyvärr inte hitta en matchning. Vanliga orsaker till det kan vara tidsaspekten, att vi saknar forskningsområdet eller att det inte är tillräcklig höjd på uppdraget.

Vi finns här för att hjälpa till ta reda på detta,  så varmt välkommen med din fråga!

Ansvarig för Forskaruppdrag

Magnus Wikström

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Magnus Wikström

E-post:

Telefon: 019 301069

Rum: T2410

Magnus Wikström
Bild på Martin och Viktoria

"Ökar konkurrenskraften"

Företaget B-engaged låter AI analysera medarbetarundersökningar och skapa automatiska åtgärdsplaner.

Jacob ler på bilden.

"Samarbetet oerhört värdefullt"

Jacob Flärdh Aspegren är forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för kvalitets- och effektfrågor.

Amy lutar sig mot ett räcke.

"Ett väldigt bra verktyg"

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Björn ler in i kameran.

"Rekommenderar absolut"

Björn Johansson är universitetslektor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.