Stugan och scenen – ett pilotprojekt om konstnärligt arbete kopplat till forskning

Sedan 2015 driver Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet ett projekt som bjuder in konstnärer att nyproducera konstnärliga arbeten kopplat till forskning vid Örebro universitet.

Projektet sker i samverkan mellan Örebro universitet, Konstfrämjandet Bergslagen och Folkrörelsernas Konstfrämjande och pågår läsåret 2016/2017.

Konstfrämjandets logotyp

 

Konstfrämjandet i Bergslagens logotyp

Tre konstnärskap bjuds in att nyproducera konstnärliga arbeten i dialog med forskare som har anknytning till Örebro universitet inför en presentation i universitetets konsthall 2016-2017.

Projektet bygger på ett antal träffar mellan konstnär och forskare. Det baseras på forskning och gemensamma intresseområden.

Stugan och scenen är ett pilotprojekt som ska ligga till grund för ett långsiktigt samarbete och stärka regionens konstliv. Titeln bygger på Konstfrämjandet Bergslagens två olika utställningsplatser: galleriet i Wadköping, “stugan”, en röd stuga i ett kulturreservat i Örebro samt Örebro universitets konsthall och närliggande lokaler som kan fungera som en “scen” för samtidskonsten och forskning, med debatter och föreläsningar.

Kommande samarbeten som presenteras i konsthallen

 • 27 oktober - 17 november 2016
  The Non Existent center
  , konstgrupp och Anders Trumberg, fil dr. samt forskare på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet samt medlem i Centrum för Urbana och regionala studier (CuRes) vid Örebro universitet.

 • 16 mars - 20 april 2017
  Meira Ahmemulic
  , konstnär och Markus Klinton, ekon. dr. och enhetschef för Externa relationer vid Örebro universitet

 • 27 april - 1 juni 2017
  Kristina Lindberg
  , konstnär och Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

 

För mer information, kontakta:

Kristina Fröberg

Tjänstetitel: Verksamhetsansvarig för kultur o programverksamhet Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Kristina Fröberg

E-post:

Telefon: 019 301068, 0703 681068

Rum: E1228

Kristina Fröberg