Kartlägg dina kompetenser – att förstå vem du är och vad du är bra på!

En bok med en kompass ligger på en öppen laptop

För att kunna sätta ord på dina kompetenser och få ett bra underlag att utgå från när du skriver ditt CV och personliga brev är det viktigt att du kartlägger vilka erfarenheter, förmågor och drivkrafter du har.

Här finns en mall som du kan ladda ned och fylla i när du gör din kartläggning.

Din yrkesspecifika kompetens: Vilka olika jobb/roller har du haft och vad har du lärt dig genom dessa roller? Exempel på kompetenser kan vara kundbemötande, planering/projektledning eller samordning.

Utbildningar och kurser: Vilka utbildningar och kurser har du gått och vad handlade dessa om, vad har du lärt dig?  Du kan även ta med erfarenheter från exempelvis projekt eller ideellt engagemang. Du har kanske varit engagerad i en student- eller idrottsförening och lärt dig något där?   

Illustration av två personer med pusselbit

Egenskaper och styrkor: Reflektera över dina egenskaper och styrkor för att skapa förståelse för vem du är och hur du agerar i olika situationer. Exempel på frågor att funder på: Vad är du riktigt bra på och vilka egenskaper hjälper dig då? Vad brinner du för? Hur är du som person? När är du mest framgångsrik i det du gör?

Drivkrafter: Vad skapar motivation, driv och engagemang hos dig? Ett tips för att hitta dina drivkrafter kan vara att reflektera över situationer när du kände att du presterade bra och skapade ett gott resultat. Du kan även reflektera över vad som motiverar dig på fritiden, vad du tycker om att göra. Dina drivkrafter är en viktig del av hur du är som person. Drivkrafterna påverkar vilken typ av arbetsplats som kommer att passa dig. Hur kan du hitta arbetsplatser och yrkesroller som matchar dina drivkrafter?  

Värderingar: Dina värderingar indikerar vilken typ av person du är och vem du skulle vilja vara. De definierar exempelvis vad du tycker är bra, önskvärt eller viktigt. Värderingar hjälper dig att utvecklas och vägleder dig mot den framtid du vill skapa. Att ha kännedom om dina värderingar gör att du lättare kan ta beslut om vilket jobb och vilken arbetsgivare som passar dig. Vilket är ditt drömyrke? Vad är det som lockar i just det yrket? Hur passar det ihop med dina värderingar?

Nästa steg: Skriv ditt CV
Läs mer om din arbetsmarknad.