Platsannonsen – vad vill arbetsgivaren ha

Två kvinnor sitter vid ett bord och pratar

En platsannons är en text som beskriver vad arbetsgivaren letar efter när de ska tillsätta en tjänst. Platsannonsen innehåller krav som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten, men också sådant som är mindre viktigt. För dig som söker jobb är det bra att kunna se skillnaden. 

När du hittat en tjänst du vill söka är det viktigt att du förstår platsannonsens delar och språket arbetsgivaren använder. Vissa platsannonser har en lång lista på vilka kompetenser och färdigheter de vill att den sökande ska ha. Det är lätt att bli avskräckt om du inte uppfyller alla dessa kriterier, men mycket av det arbetsgivaren skriver är önskemål snarare än krav.

Så tolkar du platsannonsen

Det som kommer tidigt i platsannonsen är ofta ett krav för att kunna utföra tjänsten. Vissa tjänster går inte att utföra om du inte har examen i ämnet, som läkare och jurister. Kraven kan också gälla specifika inriktningar inom området.  Lite senare i platsannonsen hittar du ofta formuleringen ”det är meriterande om…”. Detta innebär att det inte är ett krav för att få jobbet, utan ett önskemål från arbetsgivaren. Om du har svårt att tolka annonsen kan du kontakta arbetsgivaren och be dem förtydliga. 

Illustration med människor och pusselbitar
  • Kunskaper. Du behöver veta vissa saker för att kunna göra jobbet. Det rör sig ofta om kunskaper som kommer från utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. I platsannonsen kan det synas i formuleringar som till exempel ”kännedom om de utmaningar energisektorn står inför” eller ”insatt i hur det är att arbeta i offentlig sektor”.  
  • Förmågor. Du behöver kunna vissa saker för att utföra jobbet. Det kan vara olika program, verktyg och metoder eller mer generella förmågor som beslutsfattande eller projektledning.  
  • Personlighet. Du behöver vara på ett visst sätt för att passa i rollen och på arbetsplatsen. Arbetsgivaren vill kanske ha någon som är stresstålig, driven eller flexibel. 

Nu när du vet mer om platsannonsens struktur kan du använda dina kunskaper och din kompetenskartläggning för att skriva en bättre jobbansökan. Var noga med att visa hur du matchar arbetsgivarens krav och önskemål kopplade till den aktuella tjänsten. Om du saknar någon kompetens eller förmåga kanske du har något annan som väger upp? 

Nästa steg: Skriv ditt personliga brev.
Här kan du läsa mer om hur du kartlägger din kompetens.