Arbeta som mentor hos Funka

Här finns information för dig som är intresserad av att arbeta som mentor och för dig som redan arbetar som mentor hos Funka.

För dig som är intresserad av att arbeta som mentor

Mentorsstöd erbjuds studenter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som upplever svårigheter med struktur och planering av sina studier. Som mentor träffar du din student ca. en timma en gång i veckan för att jobba med studieplanering, struktur och studieteknik. Du blir ett bollplank för studenten på sin väg genom studierna.

Som mentor får du en uppdragsanställning vid Örebro universitet och arvodet för uppdraget baseras på mentorskapet omfattning. Om du t.ex. är mentor åt en student som du träffar 2-3 gånger/månad kommer du få ett arvode på 4000kr efter en hel termin. Mer information om arvodesupplägget kommer du att få innan du får uppdrag som mentor.

Är du en person som har läst minst tre terminer och är lyhörd, strukturerad och vill stötta en student i sina studier kan du ansöka om att arbeta som mentor.

Mentorsuppdraget är ett roligt och givande arbete som ger viktiga erfarenheter för dina egna studier och ditt framtida yrkesliv.

För mer information kontakta Funka på This is an email address.

Arvodering

Arvodet för och omfattningen av uppdraget framgår av uppdragsarvodesblanketten, och det betalas ut när uppdraget har slutförts.

För att få betalt krävs att du:

  • anmält ditt lönekonto i Danske banks lönetjänst:https://www.oru.se/jobba-hos-oss/valkommen-som-nyanstalld-vid-oru/loneutbetalning/
  • fyllt i och skrivit under blanketterna om uppdragsarvodering
  • fyllt i och mejlat månadsrapportering för mentorsuppdrag

Om du av någon anledning behöver avsluta ditt uppdrag i förtid kommer ersättningen för uppdragetatt justeras. Om du väljer att avsluta uppdraget innan du hunnit träffa studenten utgår ingenersättning.Ditt uppdrag gäller per student och arvodet kan variera beroende på vilket behov studenten bedöms ha.

Om studenten du är mentor åt inte längre behöver mentorsstöd kommer vi att tilldela dig en nystudent under förutsättning att det finns studenter i behov av mentor.Om vi bedömer att det arbete du utför inte håller tillräckligt hög kvalitet, eller om du inte förhållerdig till de riktlinjer som redogörs för ovan, förbehåller vi oss rätten att avbryta uppdraget.