Studera med teckenspråkstolk

Om du som student har behov av teckenspråkstolk för dina studier kan du bli beviljad det av Funka. Du behöver meddela Funka i god tid innan kursstart att du är i behov av tolk genom att mejla funka@oru.se Funka meddelar tolkkoordinatorn som sen kommer att ta kontakt med dig för att boka in ett möte inför terminsstarten där du både får mer information om hur det fungerar att använda tolk på universitetet och får möjlighet att diskutera just ditt tolkbehov.

Om du har frågor eller funderingar kontakta funka@oru.se