Förskoledidaktiskt nätverk 4 september 2024

04 september 2024 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program           

Helhetssyn i pedagogisk verksamhet

medverkande från Rinkaby

Rinkaby förskola i Örebro kommun tilldelades Pedagogiskt pris 2023. Ur motiveringen:
Rinkaby förskola, ni har en välgenomtänkt pedagogisk verksamhet. Ni jobbar med undervisnings- och utbildningsuppdraget på ett väldigt fint sätt och har gjort det över tid, något som återspeglas på barngrupperna in i skolan. Barnen trivs jättebra på Rinkaby tack vare personalens insatser, kompetens och omtanke.

Josefin Hallén, Lena Lagerbäck, Camilla Höglund och Lina Karlsson från Rinkaby förskola beskriver de didaktiska strategier och målstyrda processer som ligger till grund för deras arbete. Med leken som verktyg och med ett utforskande förhållningssätt över avdelningsgränserna skapas förutsättningar för ett lustfyllt lärande på hela förskolan.

Vi får del av hur de jobbar för att bibehålla en röd tråd i undervisnings- och utbildningsuppdraget där lekfullhet, trygghet och barnens intresse kommer i främsta rummet. De kommer också visa på hur de arbetar med att mötas i såväl planerade som spontana gemensamma aktiviteter i syfte att stärka vi-känslan och glädjen hos både barn och pedagoger, något som även bidrar till en god arbetsmiljö.

Nätverksträffen består av presentation och deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmäl dig via länken nedan senast 23 augusti.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender