Advokaträtt, 15 hp

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om de regelverk som reglerar advokatens rättsliga ställning och advokatverksamhet. Kursen behandlar advokatens roll och ansvar ur såväl ett civilrättsligt som ett offentligrättsligt perspektiv och belyser de aktuella frågorna ur ett etiskt perspektiv. Detta inkluderar ämnen som god advokatsed, advokatarvoden och ersättningar och relationen mellan advokater, klienter och myndigheter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 165 hp i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 10 hp i processrätt och 10 hp i straffrätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3306

Förkunskapskrav: 165 hp i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 10 hp i processrätt och 10 hp i straffrätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3606