Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom elementär algebra, linjär algebra och envariabelanalys, samt en introduktion till flervariabelanalys. Kursen är inriktad mot studier till högskoleingenjör och innehåller projekt som genomförs med datorstöd.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5355