Allmän kemi I, 7,5 hp

För att förstå hur man arbetar med kemi inom forensisk vetenskap är det viktigt att känna till hur grundämnena är uppbyggda och interagerar med varandra. Det får du lära dig på den här kursen. Vi tar upp vilka krafter som håller samman grundämnen i molekyler och vilka principer som kontrollerar detta, liksom nomenklatur, formelskrivning och beräkningar. En översikt av energiförhållanden vid kemiska reaktioner och deras hastigheter är andra viktiga områden, liksom jämviktsbegreppet. Vi studerar också ämnens löslighet och deras syra/bas-egenskaper.
Kursen innehåller även laboratoriemoment där du tränar att arbeta säkert och får lära dig grunderna inom forensisk analytisk kemi.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C (områdesbehörighet 12)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5621