Allmän kemi I, 7,5 hp

För att förstå hur man arbetar med kemi inom forensisk vetenskap är det viktigt att känna till hur grundämnena är uppbyggda och interagerar med varandra. Det får du lära dig på den här kursen. Vi tar upp vilka krafter som håller samman grundämnen i molekyler och vilka principer som kontrollerar detta, liksom nomenklatur, formelskrivning och beräkningar. En översikt av energiförhållanden vid kemiska reaktioner och deras hastigheter är andra viktiga områden, liksom jämviktsbegreppet. Vi studerar också ämnens löslighet och deras syra/bas-egenskaper.
Kursen innehåller även laboratoriemoment där du tränar att arbeta säkert och får lära dig grunderna inom (forensisk analytisk) kemi.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5635

Anmäl dig nu