Allmän kemi II - Introduktion till fysikalisk kemi, 7,5 hp

Utgående från kursen Allmän kemi I får du i denna kurs ökade kunskaper för att kunna arbeta med mer avancerade analytiska metoder inom kemi, med fokus på forensik, och att förstå deras fysikaliska principer. Kursen behandlar grundämnenas uppbyggnad och funktion i mer detalj, hur grundämnen interagerar med varandra, samt hur detta kan beskrivas med kemiska formler. Vi lär oss fler grundbegrepp och beräkningsmetoder med tillämpningar inom termodynamik, kinetik och elektrokemi samt ökar förståelsen för kemiska jämvikter som ligger till grund för modern analysteknik.
Kursen innehåller även många laborativa moment för att ge dig en möjlighet att lära dig hantverket som en kemist måste kunna, med avancerad analytisk kemi i fokus.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 11,5 hp sammanlagt från Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 hp, Allmän kemi I, 7,5 hp, Organisk och analytisk kemi, 7,5 hp och Biokemi, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5630