Analysvetenskap och forensik - tema blå, 2,5 hp

Denna temakurs behandlar analysvetenskap som grund till forensiskt arbetssätt och forensik. Kursen fokuserar på den analytiska kemins grundstenar: forskning, kreativitet, kritisk tänkande, dataanalys och kommunikation.
I kursen ges en historisk tillbakablick på analytisk kemi och forensik där grundläggande problematik och utveckling till den moderna analytiska kemin och forensiken belyses.
Kursen innehåller fördjupning i relevanta frågeställningar som kan vara såväl hypotetiska, verklighetsbaserade som forskningsanknutna. Fördjupningarna utförs i grupp och ett speciellt fokus läggs på att stimulera nyfikenhet och kreativitet samt att träna ställningstagande vid problemlösning.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5629