Analysvetenskap och forensik - tema blå, 2,5 hp

Denna temakurs behandlar analysvetenskap som grund till forensiskt arbetssätt och forensik. Kursen fokuserar på den analytiska kemins grundstenar: forskning, kreativitet, kritisk tänkande, dataanalys och kommunikation.
I kursen ges en historisk tillbakablick på analytisk kemi och forensik där grundläggande problematik och utveckling till den moderna analytiska kemin och forensiken belyses.
Kursen innehåller fördjupning i relevanta frågeställningar som kan vara såväl hypotetiska, verklighetsbaserade som forskningsanknutna. Fördjupningarna utförs i grupp och ett speciellt fokus läggs på att stimulera nyfikenhet och kreativitet samt att träna ställningstagande vid problemlösning.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C (områdesbehörighet 12)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5723