Analysvetenskap och forensik - tema grön, 2,5 hp

Denna temakurs behandlar hur forensik kan användas för att spåra och identifiera föroreningar. Kursen behandlar både oorganiska och organiska spårämnens rörlighet och transport i naturliga system. Tekniker för hur en förorening identifieras, avgränsas och spåras kommer att diskuteras.
I kursen ges en övergripande beskrivning av omgivningsparametrar som har betydelse för hur olika spårämnesgrupper rör sig i naturliga system samt hur källor och utsläppshistorik kan bestämmas. Hur provtagning och analys kan utföras diskuteras.
Kursen innehåller fördjupning i relevanta frågeställningar som kan vara såväl hypotetiska, verklighetsbaserade som forskningsanknutna. Fördjupningarna utförs i grupp och ett speciellt fokus läggs på att stimulera nyfikenhet och kreativitet samt att träna ställningstagande vid problemlösning.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5026