Analysvetenskap och forensik, 15 hp

Kursen syftar till att ge ingående kunskaper i provtagningsmetodik, analytiskt arbete, databehandling, kvalitetssäkring och både skriftlig och muntlig redovisning. I kursen görs fallstudier där hela kedjan från problemställning till resultatredovisning behandlas. I fallstudierna löses problem genom att analysera material, biologiska prover och miljöprover med olika analytiska metoder som kan ingå i forensiskt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i kemi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5332

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i kemi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5632