Analytisk biokemi, 15 hp

Analyser av biologiskt material med biokemiska metoder är centrala för många tillämpningar inom till exempel forensik, medicin, olika miljörelaterade frågeställningar eller inom forskning.

Kursen, som har fokus på nukleinsyror och proteiner, baseras på tidigare kunskaper i kemi, biokemi och cellbiologi och ger en fördjupad förståelse för relevanta biokemiska analysmetoder och deras tillämpningar, samt ger färdighet att utföra dessa och att använda DNA- och proteindatabaser. Kursen tar dessutom upp den levande cellens energimetabolism och regleringen av denna samt det genetiska informationsflödet i cellen.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i kemi där Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng och Biokemi, 7,5 högskolepoäng ingår. Samt ytterligare 15 högskolepoäng i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5333

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i kemi där Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng och Biokemi, 7,5 högskolepoäng ingår. Samt ytterligare 15 högskolepoäng i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5633