Analytisk kemi, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge praktiska och teoretiska kemiska kunskaper och färdigheter inom analytisk kemi. I kursen lär vi oss att välja och hantera kemiska analystekniker med den oorganiska och organiska teorin som utgångspunkt. Metodik för separation och detektion inom vätske- och gaskromatografi, kapillärelektrofores, atomär och molekylär spektroskopi studeras både teoretiskt och praktiskt. Efter avslutad kurs kan du planera, genomföra och utvärdera analytiska arbeten.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp sammanlagt från Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 hp, Allmän kemi I, 7,5 hp, Allmän kemi II, 7,5 hp, Organisk och analytisk kemi, 7,5 hp och Biokemi, 7,5 hp.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5640

Anmäl dig nu