Arbetslivet som forskningsområde, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse om pedagogiska frågor i arbetslivsområdet. I den här kursen erbjuds du möjligheten att tillägna dig kunskaper och verktyg för att undersöka intressanta frågor i arbetslivet. Med vetenskapliga metoder väljer deltagarna ett eget problem inom arbetslivsområdet och lägger upp en plan för att studera detta problem.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt område.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1338

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt område.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1644