Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i att formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. I kursen ingår att presentera (skriftligt och muntligt) ditt arbete på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt, muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på annat vetenskapligt arbete. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del i magisterexamen i arbetsterapi.
Övrigt:4 träffar på campus Örebro.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i arbetsterapi på avancerad nivå där 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7002

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i arbetsterapi på avancerad nivå där 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7321