Arbetsterapi, avancerad nivå, Hjälpmedel och välfärdsteknik - behov, användning och nytta, 7,5 hp

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om
hjälpmedel och välfärdsteknik både i praktiskt arbete och i forskning. Syftet med kursen är att den studerande ska erhålla fördjupade kunskaper rörande hjälpmedel som riktar sig till personer i olika åldersgrupper och med olika funktionstillstånd, samt bli bevandrad inom aktuell forskning i området. Kursen är en breddning av professionskunskaper och vänder sig arbetsterapeuter inom olika verksamhetsområden.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i arbetsterapi där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard. 2 digitala sammankomster.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7302