Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp

Denna kurs vänder sig till studenter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om att välja och använda instrument och test inom arbetsterapi, både i praktiskt arbete och i forskning. Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper i begrepp som validitet, reliabilitet och känslighet för förändring, få diskutera bedömningars betydelse och roll i yrkesutövandet samt analysera och värdera instrument utifrån vetenskaplig litteratur.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i arbetsterapi där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard. 3 digitala sammankomster.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7301