Arbetsterapi, Examensarbete, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som har en äldre arbetsterapeututbildning och syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper i arbetsterapi och ett vetenskapligt förhållningssätt genom att planera och genomföra ett examensarbete under handledning. Den kan ingå som en del i en kandidatexamen i arbetsterapi.
Övrigt:Kursen samläses till viss del med studenter i Arbetsterapeutprogrammet på campus Örebro.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i arbetsterapi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7601

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i arbetsterapi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7000