Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition inom genrerna pop och jazz och ges på distans. Förutom hantverksstudier med inriktning inriktning instrumentation, satsteknik och notation ingår också ett arrangeringsprojekt i valfri genre för fyra-fem blåsare och kompgrupp alternativt stråkkvartett och gitarr/piano/kompgrupp. Sångsolist kan ingå i bägge ensemblevarianterna. Projektet redovisas på plats på Musikhögskolan via en inspelning eller i konsertform.

Övrigt: För information om färdighetsprov se www.oru.se/musik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4615