Arrangering i jazz och pop I, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition inom genrerna pop/rock och jazz med olika profiler - soul, funk, fusion med flera. Förutom hantverksstudier, bland annat med inriktning harmonilära och notation, ingår också ett arrangeringsprojekt i valfri genre för fyra blåsare och kompgrupp alternativt stråkkvartett och gitarr/piano/kompgrupp. Sångsolist kan ingå i bägge ensemblevarianterna. Kursen avslutas med en inspelning av arrangemanget, i Musikhögskolans studio.
Övrigt:För information om färdighetsprov se www.oru.se/musik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4614