Arrangering Storband II, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande arrangering och komposition för storband. Förutom hantverksstudier, bland annat med inriktning på harmonilära, instrumentation, satslära och notation, ingår också ett arrangeringsprojekt för storband och kompgrupp.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Arrangering i jazz och pop I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4328

Förkunskapskrav: Arrangering i jazz och pop I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4629

Anmäl dig nu